HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anne Kristine Øgreid disputerer

Cand.philol. Anne Kristine Øgreid ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning disputerer ved Universitetet i Oslo.

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3, Blindern Dato og tid: fredag 19. januar 2018 kl. 10.15 - 16.00

Avhandlingens tittel er: Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet.

Disputasen skjer ved Universitetet i Oslo.