HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidsledige unge – merket for livet?

Velkommen til SAMSVAR-seminar om unge arbeidsledige, deres møte med NAV og potensielle arbeidsgivere.

Sted: Athene 1, 1. etasje, Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus Dato og tid: fredag 23. juni 2017 kl. 08.30 - 10.00

Tre unge går gatelangs. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Se opptaket fra seminaret her: https://www.youtube.com/watch?v=u5ap6vR0dAE

Arbeidsledighet kan sette dype spor i enkeltmenneskers liv. Slike spor kan få konsekvenser for unges muligheter i arbeidslivet både på kort og lang sikt.

Norge har et omfattende apparat for å bistå unge som er, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Oppskriften fra NAV er aktivitet, helst arbeidsrettet og eventuelt opplæring ved behov.

På Samsvar-seminaret den 23. juni har vi gleden av å invitere til diskusjon med utgangspunkt i følgende tre spørsmål:

  • Hva mener arbeidsgivere om NAVs virkemidler?
  • Hva er konsekvensene av å være ung og arbeidsledig?
  • Hvordan kan man lykkes med arbeidsinkludering av utsatte unge.

Om de faglige bidragene

Arbeidsgivere og deres holdninger til arbeidsmarkedstiltak – et eksperiment

Ved  Christer Hyggen, forsker ved NOVA, HiOA.

De fleste arbeidsgivere i Norge sier de gjerne vil ansette unge som har vært arbeidsledige – men gjør de det hvis de faktisk kan velge? Hva gjør egentlig en hullete CV og en rotete jobbhistorikk med sjansene dine til å få en jobb? Og hvordan vurderer arbeidsgivere søkere som har deltatt på arbeidstrening i regi av NAV når de skal ansette? Dette er noen av spørsmålene forskerne har forsøkt å svare på i det europeiske forskningsprosjektet NEGOTIATE.

Gjennom et surveyeksperiment har arbeidsgivere i fire land vurdert drøyt 20 000 fiktive CV-er fra unge jobbsøkere for ansettelse i faktisk utlyste stillinger. De finner blant annet at ledighet på CV-en reduserer sjansene dine for å få en jobb. Jo lengre du har gått ledig, jo lengre ned i søkerbunken havner CV-en din. Og i motsetning til målsettingen med tiltak fra NAV: deltagelse på arbeidstrening ser ut til å redusere sjansene for å få en jobb sammenlignet med om du bare går ledig.

Unge ledige: Hvordan opplever de NAV?

Ved Janikke S. Vedeler og Ida Tolgensbakk, forskere NOVA, HiOA

I NEGOTIATE-prosjektet har forskere også undersøkt ulike konsekvenser av å være arbeidsledig. Gjennom omfattende kvalitative intervjuer med tre generasjoner ungdomsledige, har de fått innsikt i hvordan unge har forholdt seg til arbeidsledighet og til støtteapparatet. Det er tydelig at NAV og dets forløpere har en betydningsfull rolle, på godt og vondt.

Arbeidsinkludering av utsett ungdom – hva skal til?

Ved Kjetil Frøyland, forsker AFI, HiOA.

Arbeidsledigheten blant unge er høy i mange europeiske land, og både forskere og myndigheter advarer mot fare for økt marginalisering og varig utenforskap av utsatt ungdom. Hvordan kan vanlige arbeidsplasser brukes som mål eller middel til samfunnsinkludering av disse ungdommene?

Basert på studier av utviklingsprosjekt i NAV, reflekterer Kjetil Frøyland over hva som skal til for å få til vellykket arbeidsinkludering for utsatt ungdom.  

Ordstyrer : Vilde Hoff Bernstrøm, forskningsleder AFI, HiOA.

Kommentatorer

  • Ane Marit Stø, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
  • Liv Sannes, Avdelingsnestleder LO
  • Camilla Huggins Aase , Interessepolitisk rådgiver, Norges Handikapforbund

Streaming

Se opptak av seminaret

Twitter: #SAMSVAR

Om SAMSVAR

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Fakultetet for samfunnsfag (SAM) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Disse seminarene rundt aktuelle samfunnsutfordringer skal bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskere og brukerne av forskningen.

Les mer om SAMSVAR-seminarene.