HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arendalsuka: Hvorfor forskningsmidler fra EU gjør Norge til et bedre samfunn

Visste du at norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, bare siden 2013 har tilført en verdi til Norge på hele 39 mrd. kroner?

Sted: UiA-teltet, Pollen, Arendal Dato og tid: torsdag 16. august 2018 kl. 16.00 - 18.00

De norske prosjektene som har fått penger involverer både bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Prosjektene har til hensikten er å finne løsninger på samfunnsproblemer innen bl.a. helse, transport, fornybar energi og mattrygghet.

Kom på Arendalsuka og hør resultater fra fire prosjekter som berører nordmenns hverdagsliv!

Arendalsuka

- Kristiansand kommune forteller hvordan de vil forberede en hel by på naturkatastrofer og terrorhandlinger. 
- OsloMet forklarer hvordan man kan få unge som faller ut av arbeidslivet tilbake på jobb. 
- Forskningsinstituttet Nofima viser hvordan det er mulig å redusere antall sykdommer og dødsfall grunnet matbåren smitte. 
- Sintef energi forteller hvordan man kan redusere energibruken i supermarkeder. 

Etterpå blir det debatt med politikere, forskningsledere og næringsliv om hvordan vi kan få enda mer samfunnsnytte av disse forsknings- og innovasjonsprosjektene. 

Medvirkende: 
- Rebecca Borsch, Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
- John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Forskningsrådet
- Tord Lien, Regiondirektør, NHO Trøndelag
- Gunnar Bovim, Rektor og styreleder, NTNU, Innovasjon Norge
- Ingrid Camilla Clausen, Forskningsleder, Sintef energi
- Bjørn Hvinden, Forsker, OsloMet
- Solveig Langsrud, Nofima

Oversikt over alle OsloMet-arrangementer på Arendalsuka