HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arendalsuka: Storbyfaktoren – rike byer og dårlige levekår

Storbyer møter særskilte utfordringer på grunn av forskjellene mellom fattige og rike. Hvordan skal vi møte disse utfordringene, og hvilke krav setter det til myndighetene? OsloMet inviterer til seminar under Arendalsuka, for å sette søkelys på storbyfaktoren.

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal Dato og tid: onsdag 15. august 2018 kl. 16.00 - 17.15

Arendalsuka

De fleste av oss har fått stadig høyere levestandard de siste årene. Samtidig er antallet fattige husholdninger økende, og spesielt opplever stadig flere barn i storbyen med innvandrerbakgrunn å vokse opp i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Ny forskning fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, viser at innvandrere bosatt i by i langt større grad enn majoritetsbefolkningen opplever opphopning av levekårsproblemer knyttet til bolig, arbeid, inntekt, nabolag, sosialt utenforskap og helse.

Denne utviklingen bekymrer og engasjerer. På den ene siden er storbyens mangfold av folk, med ulik bakgrunn, språk, religion, kultur og livsstil, en av faktorene som gjør storbyen til det DeLillos så fint kalte en egen planet, der alle gatene er forskjellige land og hvert strøk en verdensdel. På den annen side har storbyer særskilte utfordringer nettopp på grunn av store forskjeller mellom fattige og rike. Folk i storbyene er forskjellige når det gjelder utdanningsnivå, boligstandard og tilgang til meningsfulle fritidsaktiviteter. Nabolag blir likere og likere når det gjelder hvem som bor der, og med det blir byene delt.

Hva kan storbyer gjøre for å møte disse utfordringene? Hvilke krav stiller dette til offentlige tjenester og myndigheter? OsloMet er, gjennom å levere forskningsbasert kunnskap om velferdssamfunnet og utdanne kandidater til sentrale velferdstjenester, tett på mange av storbyenes utfordringer.

Program

 • Hvorfor ser vi en opphopning av dårlige levekår i storbyene? Presentasjon av funn fra ny rapport, ved forsker Kristian Tronstad , By- og regionforskningsinstituttet - NIBR 
 • Helseforskjellene øker: Hvordan møter politikerne utfordringen? ved professor Espen Dahl , Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Ungdom i Grorud synes de har en god oppvekst. Hvordan kan vi sikre dem et godt voksenliv? Ved forsker Marianne Dæhlen, Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
 • Levekår og nabolagseffekter – hvilke tiltak er vi villige til å ta i bruk? Ved forsker Ingar Brattbakk , Arbeidsforskningsinstituttet - AFI 
 • Utfordringer og muligheter i et stadig mer forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unges oppvekst , ved universitetslektor Torhild Skotheim , Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Kommentarer ved:
  • Raymond Johansen , Arbeiderpartiet, byrådsleder i Oslo
  • Tina Shagufta Kornmo , stortingsrepresentant (vara) for Venstre.
 • Ordstyrer: Linn Stalsberg
 • Mat og mingel etter seminaret

Oversikt over alle OsloMet-arrangementer på Arendalsuka