HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Begynneropplæringsfestivalen 2018

På denne festivalen setter vi fokus på de yngste elevene våre, på 1. – 4. trinn. Du vil møte dyktige og inspirerende foredragsholdere og delta på to ulike valgfrie verksteder, ett på torsdag og ett på fredag. På verkstedene får du praktiske ideer som kan tas med til klasserommet.

Sted: Pilestredet 32 (P32), rom N002.107 Dato og tid: torsdag 11. oktober 2018 kl. 09.00 - fredag 12. oktober kl. 14:45

Gutt rekker opp hånda i klasserom og barn leker i klatrestativ

Velkommen til begynneropplæringsfestival!

Festivalen er for studenter på OsloMet og lærere på OsloMets praksisskoler. Arrangementet er gratis.

Program

Torsdag 11. oktober

Sted: Pilestredet 32 (P32), rom N002.107

9.00 – 9.15 : Åpning

v/ kunnskapsminister Jan Tore Sanner

9.15 – 11.00 : «Gotta take the power back!» Om sang i liv og læring

v/ professor Jon Roar Bjørkvold

12.00 – 12.45 : Hva hender etter siste side? - Om bildebøker, leseglede og fantasireiser

v/forfatter Stian Hole

13.00 – 14.45 : Valgfrie verksteder (diverse rom)

Fredag 12. oktober

Sted: Pilestredet 32 (P32), rom N002.107

8.30 – 09.15: Undring, argumentasjon og lekende tenkning i matematikk - fra billedbøker til uendelighet

v/Ida Heiberg Solem og Eyvind Briseid, OsloMet

9.30 – 10.30 : Lekende og meningsfylt begynneropplæring i matematikk

v/Anne Nakken, Matematikksenteret

11:15 – 13:00 : Valgfrie verksteder (diverse rom)

13:15 – 14.45 : Filmvisning: Barndom av Margareth Olin

Valgfrie verksteder med lærere fra OsloMet

 1. Barn og koding v/Mikkel Rustad (GFU, Digital kompetanse)
 2. Elevmedvirkning og lek for et positivt klassemiljø v/Annbjørg Håøy (PEL)
 3. Kreativ skriving og skriveleker v/Trine Gedde-Dahl (norsk)
 4. Lek og spill i engelskundervisningen v/Mona Flognfeldt (engelsk)
 5. Lek med dans i gymsal v/Tonje Fjogstad Langnes (kroppsøving)
 6. Muntlig fortelling v/Toril Hægeland (norsk)
 7. Musikk og samspill v/Thor Bjørn Neby (GFU, musikk)
 8. RAFFE RIFF – sanger i sirkel v/ Elisabeth Anvik, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes (BLU, musikk)
 9. Utforskende arbeidsmåter og morsomme eksperimenter i naturfag v/Aase Marit Ramton/Inger Kristine Jensen (GFU, naturfag)
 10. Utforsking og nysgjerrighet v/Tuva Bjørkvold (GFU, norsk)
 11. Utforskende matematikk". En arbeidsmåte som gjør at matematikk blir en lek med tall v/Gerd Ånestad (GFU, matematikk)
 12. Sirkus i begynneropplæringen. Er det mulig? v/Heid Osnes og Maybritt Jensen (BLU, PEL)

Påmelding og valg av verksted

Meld deg på og velg verksted

 • Frist for lærere fra praksisskolene og videreutdanningsstudenter (KFK, GLSM): 15. september .
 • Frist for interne studenter (2. år): 1. oktober .

For spørsmål, ta kontakt med Ingvill Krogstad Svanes: inksva@oslomet.no.