HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Beslutninger om asyl: Tvilens betydning i utøvelse av skjønn

Forsker Tone Maia Liodden (AFI) innleder på Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminar.

Sted: Pilestredet 40, 4. et, i Store møterom Dato og tid: onsdag 14. februar 2018 kl. 14.00 - 15.30

Asylbeslutninger kan, i siste instans, stå om liv og død. Samtidig er dette beslutninger som ofte må tas på grunnlag av usikker informasjon, særlig på grunn av vanskelige troverdighetsvurderinger. Usikkerhetsmomentene i asylsaker utgjør til sammen et skjønnsrom som må håndteres for å nå fram til et entydig resultat: enten avslag eller innvilgelse.

Hvordan greier beslutningstagere i en slik situasjon å komme fram til et vedtak de føler seg trygge på?

Foredraget  til Tone Maia Liodden (AFI) vil fokusere på tvilens rolle i beslutninger om asyl, og hvordan organisering av saksbehandlingen og andre institusjonelle betingelser påvirker tvil og skjønnsutøvelse. Foredraget bygger på doktoravhandlingen «The burdens of discretion. Managing uncertainty in the asylum bureaucracy».

Seminaret er en del i rekken av Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminarer.

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Velkommen!

Kontakt : Professor Fredrik Thue