HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Blikk for Barn - et tilbakeblikk

Sluttkonferanse for forskningsprosjektet Blikk for Barn: Kvaliteter ved barnehagetilbudet for barn under tre år.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 Dato og tid: tirsdag 10. oktober 2017 kl. 10.00 - onsdag 11. oktober kl. 15:30

Jente i barnehagen med hånd i fokus

Under konferansen presenteres resultater fra fem års forskning om de aller yngste barna i barnehagen.

Kvantitative og kvalitative funn fra prosjektet kan både bekrefte og avkrefte ideer om den norske barnehagen og om den nordiske barnehagemodellen.

Forskningsresultatene kan vise vei videre for barnehagefeltet og barnehagelærerutdanningen. Alt til barns beste.

Påmelding

Konferanseavgiften er 950 kroner.  

Prisen inkluderer alle måltider under konferansen.

Betaling skjer i påmeldingsløsningen som er lenket opp under. Det er dessverre ikke mulig å få tilsendt faktura.

Påmeldingsfrist: Åpen frem til konferansedagen

Meld deg på konferansen Blikk for barn - et tilbakeblikk

Program 

Med forbehold om endringer. 

Tirsdag 10. oktober 2017

09.00-10.00:  Registrering, kaffe og litt til

10.00:  Åpning
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Knut Patrick Hanevik

Sjur&Ylva, kunstnerisk innslag 

10.15:  Velkommen til sluttkonferansen Blikk for Barn
Professor Leif Hernes

10.25-11.00:  Et analytisk blikk på kvalitet, barnehage og barndom
Professor Anne Trine Kjørholt

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00:  Et tilbakeblikk på Blikk for Barn
Førstelektor Ellen Os og førsteamanuensis Nina Winger

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45:  Barns livskvalitet og utfordrende hverdagslogistikk i barnehager
Førstelektor Brit Eide og førsteamanuensis Nina Winger 

13.45-14.00: Kaffepause

14.00-14.45: "Wayfaring": De yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring.
Førstelektor Anne Myrstad og førstelektor Toril Sverdrup

14.45-15.00:  Kaffepause

15.00-16.30:  Estetisk læring - Kunstbasert vitenskap i barnehagen
Stipendiat Tona Gulpinar, professor Leif Hernes og førsteamanuensis Torill Vist

16.30-18.30: Mat og mingling

Onsdag 11. oktober 2017 

08.30-09.00: Kaffe

09.00-09.15:  Sherifs of Nothingness, kunstnerisk innslag

09.15-10.00:  Måltid er mer enn mat
Førstelektor Ellen Os

10.00-10.45:  Sammen skaper vi gruppa – en analyse av innholdet i samspill mellom barnehagelærer og barn
Stipendiat Helen Bergem

10.45-11.00: Kaffepause

11.00-11.30:  Ute er de, men hva gjør de?
Førstelektor Cato Tandberg og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby

11.30-11.45: Lansering av spesialnummer av Nordisk barnehageforskning

11.45-12.45: Lunsj

12.45-13.30:  Foreldres blikk på innhold og kvalitet i barnehager
Forsker Lars Gulbrandsen

13.30 – 14.00:  Visjoner om kvalitet. Barnehagelæreres synspunkter
Førstelektor Ellen Os, førsteamanuensis Nina Winger, førstelektor Brit Eide og professor Anne Trine Kjørholt 

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.15:   Paneldebatt med spørsmål fra salen:

Hvilke implikasjoner kan forskningsresultatene fra Blikk for Barn ha for barnehager og utdanning av barnehagelærere?

Panelet: Førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen , førsteamanuensis Finn Hjardemaal , seksjonssjef barnehagekontoret Nordre Aker Hege Cecilie Eikseth og Seksjonssjef for barnehager i Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning i Oslo kommune Hege Sevatdal .

15.15:  Avslutning
Instituttleder ved institutt for barnehagelærerutdanning, Mette Tollefsrud

Konferanseutstilling begge dager:  Be Extended av Anneke von der Fehr og Tona Gulpinar

En invitasjon

Etter konferansen inviteres konferansedeltakerne til en markering av professor Jan-Erik Johanssons betydning for norsk og nordisk barnehageforskning. 

16.00-16.45:  Frøbel og kunsten - billedkunstner og professor Eamon O'Kane

16.45-17.30:  Professor Ingrid Pramling Samuelsson

Les mer om forskningsprosjektet

Blikk for barn logo