HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Boklansering: Opening up the wardrobe

Vi trenger ny kunnskap og nye metoder for drastisk å redusere miljøbelastningen fra klær og vise klærnes store betydning, både for det enkelte menneske og i samfunnet. En ny bok beskriver 50 metoder, og på lanseringen vil vi vise noen av dem. Velkommen til boklansering!

Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6. Boksen, 2. etasje Dato og tid: onsdag 13. september 2017 kl. 15.00 - 17.00

illustrasjonsbilde av garderobe2

Lansering av metodebok om klær og garderober for leg og lærd, akademikere og folk innen de praktisk estetiske fag og design. 

Kate Fletcher og Ingun Grimstad Klepp: Opening up the wardrobe: A methods book.  Novus forlag 2017

Boka er en samling av 50 metoder for å studere klær og garderober. De er enkelt beskrevet som oppskrifter for å tas i bruk av andre, eller til å utvikle egne. Metodene har til felles at de ønsker å utvikle alternativ kunnskap til fortellingene dominert av markedsføringslogikk, en kunnskap som er viktig i den omleggingen i bærekraftig retning som denne sektoren står overfor.

Boka har bidrag fra 45 forfattere. Bidragene er fra både akademikere i ulike fag og designere, næringsdrivende eller aktivister. Boka er et eksempel på at utvikling av vitenskapelige metoder ikke forutsetter interne faguttrykk og uforståelig språk, men kan være åpen for et spekter av ulike fag og folk. 

Program

  • Redaktørene Ingun Grimstad Klepp og Kate Fletcher vil fortelle kort om ideen bak boka.
  • Sammen med studenter på mote og design fra HiOA vil de norske forfatterne demonstrere noen av metodene i boka.
  • Leder i Greenpeace Tyskland og Global project lead "Detox my fashion", Dr.  Kirsten Brodde , vil si noe om betydningen av kunnskapsutvikling for miljødebatten.
  • Noe om betydningen av gode lærebøker i praktisk estetiske fag som tar både forskningen og det praktiske arbeidet på alvor (TBA).

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Arrangør: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus

Om boka og forfatterne

Portretter av Ingun Grimstad Klepp og Kate Fletcher

Ingun Grimstad Klepp  (til venstre) er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun forsker blant annet på bærekraftig forbruk av klær. 

Kate Fletcher  er designer og professor ved University of the Arts London. Hun er kjent for sitt arbeid med å utforske bærekraftig design i klesproduksjon.

Om prosjektet

Boka vil markeres flere steder der forfattere virker de påfølgende uker: København, London, Vancouver og Brasil med flere, som et ønske om å binde den garderobeinteresserte verden sammen.

Arbeidet med boka er gjort i prosjektet KRUS, finansiert av Norges Forskningsråds BIONÆR-program. KRUS arbeider med å forbedringer i næringskjeden for norsk ull. Et viktig perspektiv i prosjektet er også å snu debattene om miljø innen klesfeltet fra å konsentrere seg om avfall og gjenvinning, til å legge vekt på verdi og varighet. Arbeidet med å løfte frem lokale klær og produksjonskjeder gjøres blant annet gjennom utvikling av nye metoder.

Meld deg på her!