HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bolig til alle – Kan plan- og bygningsloven sikre dette bedre?

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet ønsker velkommen til frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo 5. juni.

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo Dato og tid: tirsdag 5. juni 2018 kl. 08.30 - 10.30

Evalueringen av plan- og bygningsloven (2008)

'Eierlinjen'  – det at alle helst skal eie sitt eget hjem i Norge – har lenge vært en viktig del av norsk velferdspolitikk. Men å bygge flere boliger i krisetider gir ikke nødvendigvis flere muligheten til å kjøpe sin egen bolig. 

Men i Norge har vi store lokale variasjoner i boligbehovet, mens mange av mulighetene og instrumentene for å styre boligmarkedet er nasjonale. Og det er fortsatt slik at markedsprisene og bankenes utlånspraksis definerer hvem som har lov til å kjøpe seg bolig her i landet.

Må plan- og bygningsloven endres for at flere skal få muligheten til å eie egen bolig i Norge? Bør kommunene få flere instrumenter i sin verktøykasse?

Meld deg på!

Last ned program (PDF)

Program

Introduksjon – en lov for vår tid?
Gro Sandkjær Hanssen (EVAPLAN) By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Flere boliger til alle: Erfaringer fra Sverige og Tyskland
Anna Granath Hansson, post.doc, KTH

Hvordan kan PBL legge bedre til rette for løsninger for det norske boligmarkedet?
Berit Irene Nordahl, forskningssjef, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Nyttige verktøy for Oslo kommune?
Victoria Marie Evensen (Ap) leder byutviklingskomiteen
Ellen de Vibe, direktør for Plan- og bygningsetaten

Kommentar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL
Tore Johannesen, Avdelingsdirektør interessepolitikk og kommunikasjon

Meld deg på!

Evalueringen av Plan- og bygningsloven (2008)

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforsknings-instituttet NIBR ved OsloMet – storbyuniversitetet. De kommer nå med noen av sine anbefalinger, og hovedresultatene vil presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august. Evalueringen er gjennomført med finansiering fra Norges forskningsråd.