HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

By og land – hand i hand?

SAMSVAR 1. juni: Byene vokser, mens utkantstrøk mister arbeidsplasser og tjenestetilbud. Må byenes vekst skje på bekostning av distriktene, eller er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi det?

Sted: HiOA, Campus Pilestredet, Pilestredet 35, Auditorium PH131 Dato og tid: torsdag 1. juni 2017 kl. 14.00 - 15.30

By og land hand i hand

Dagens Norge: Kommunesammenslåinger, fylkesreform, omorganisering av kvotesystemet og nye stortingsmeldinger om landbruk og industri. Sykehus, lensmannskontor, lokalskoler og forsvarsanlegg legges ned og ungdommen flytter til byene. Men vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). 

Regjeringen la derfor fram en felles melding til Stortinget i februar om bærekraftige byer og sterke distrikter. Fremfor en splittende debatt mellom by og land, mener de at denne meldingen ser på hva som er de reelle utfordringene. Hvordan byer og distrikter kan styrke hverandre. Men hvordan får vi til dette i praksis? 

Vi spør: KAN vi bremse sentraliseringa, og VIL vi det? Kan by og land gå hand i hand – slik det lyder i det gamle slagordet til Arbeiderpartiet? Og hvem har virkemidlene som trengs?

Arrangementet ble filmet og du kan se det her: 

https://www.youtube.com/watch?v=InDqPAS1a-I

Program

Befolkningsutviklingen i Norge

Marianne Tønnessen, SSB

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Steinar Johansen, samfunnsøkonom og seniorforsker ved  By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Planlegging for framtida: Hvem sitter med nøkkelen? 

Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Med kommentarer fra:

  • Helge André Njåstad (Frp), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget
  • Helga Pedersen, kommunalpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Ordstyrer: Forskningssjef Geir Heierstad, NIBR, HiOA

NIBR 50 ÅR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR feirer 50 år i 2017, og som et nasjonalt miljø for by- og regionforskning ønsker vi gjennom årets seminarer å sette søkelyset på ulike aspekter ved samfunnsutviklingen i Norge. 

Samfunnsutvikling i norske byer og tettsteder preges av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trender. Urbanisering og sentralisering er to slike megatrender som påvirker det norske samfunnet.

SAMSVAR

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Fakultetet for samfunnsfag (SAM) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Disse seminarene rundt aktuelle samfunnsutfordringer skal bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskere og brukerne av forskningen.

Les mer om SAMSVAR-seminarene.