HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Dagskonferanse: Bedriftsdemokrati 2.0

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og partnerskapet i Medbestemmelsesbarometeret 2017 inviterer til en todelt dagskonferanse om de sentrale trekkene ved utviklingen i det norske arbeidslivet.

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, OsloMet – storbyuniversitetet Dato og tid: onsdag 7. mars 2018 kl. 08.30 - 15.20

Bedriftsdemokratiet i Norge vokste fram for å styrke både ansattes medbestemmelse og produktiviteten i arbeidslivet. Tillitsvalgte og ansattes deltakelse og innflytelse har gjort det norske arbeidslivet mer omstillingsdyktig enn i de fleste andre land. Flere forskningsrapporter viser at de demokratiske ordningene er under press. Arbeidsgivere har varslet store omstillinger i vare- og tjenesteproduksjonen i tiden som kommer.

Har vi behov for å tilpasse samarbeidsmodellen til dagens arbeidsliv? Må vi modernisere og fornye bedriftsdemokratiet til en 2.0-versjon? Hvordan skal den i så fall se ut?

Konferansen Bedriftsdemokrati 2.0 arrangeres av laget bak Medbestemmelsesbarometeret 2017, og tar utgangspunkt i de viktigste funnene i barometeret.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever enkel påmelding. Det er mulig å melde seg på hele dagen eller enkeltdeler av programmet.

Påmelding - klikk her

Program

DEL 1: Behov for fornyelse av bedriftsdemokratiet – partenes stemmer

 

08:30 – 09:00              Registrering og morgenkaffe

09:00 – 09:05             Åpning

09:05 – 09:30              Bedriftsdemokratiets tilstand - Medbestemmelsesbarometeret 2017
                                  Ved seniorforsker  Eivind Falkum, AFI, OsloMet

09:30 – 10:45             Medbestemmelse og bedriftsdemokrati sett med partenes øyne

Innlegg fra fagforbundene som er partnere i Medbestemmelsesbarometeret:              

Innlegg fra arbeidsgiverorganisasjoner:

 
10:45 – 11:00              Pause

11:00 – 11:30             Paneldebatt om Bedriftsdemokrati 2.0

                                  
11:30 – 12:00             Lunsj

DEL 2: Bedriftsdemokratiets tilstand - Arbeidsforskningens stemmer

12:00 – 12:15             Introduksjon

12:15 – 12:45             «The one best way» eller forhandlet kompromiss?
                                  Ved professor Helge Søndergaard Hvid, Roskilde Universitet

12:45 – 13:15             Styrerepresentasjon    
                                  Ved forsker II Inger Marie Hagen, Fafo

13:15 – 13:45              HR-ifisering – standardisering og profesjonalisering af bedriftsdemokratiet  
                                  Ved professor Anette Kamp, Roskilde Universitet                                                   

13:45 – 14:00             Pause

14:00 – 14:30             Tillit og styring i helsesektoren
                                  Ved professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

14:30 – 15:00              Analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017: Likelønnede leker best  
                                  Ved seniorforsker  Ida Drange, AFI, OsloMet

15:00 – 15:20              Dagens bidrag til BEDRIFTSDEMOKRATI 2.0 – Oppsummering
                                  v/AFI

 

Påmelding (til hele dagen eller enkeltdeler) - klikk her

Medbestemmelsesbarometeret2

Medbestemmelsesbarometeret eies av Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen, Politiets fellesforbund og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet.