HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Dean Smith disputerer

Dean Smith disputerer for graden ph.d. i atferdsanalyse over avhandlingen "Components of early intensive behavioural intervention (EIBI) and long term outcome for children with autism spectrum disorder (ASD)"

Sted: PA318, Pilestredet 46 Dato og tid: fredag 20. april 2018 kl. 10.00 - 15.30

Prøveforelesning for graden ph.d. i atferdsanalyse

Tid: 10.00.

Sted: PA318, Pilestredet 46.

Tema: "Research Designs for Early Intervention Outcome Research: Analysis and Considerations for the Future of Behavioural Interventions for Autism"

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas

Tid: 12.15

Sted: PA318, Pilestredet 46

OBS: Tilhørere bes om å møte i god tid før disputasen starter.

Ordinære opponenter

Førsteopponent Professor Jennifer Austin, Faculty of Life Sciences and Education, University of South Wales

Andreopponent: Førsteamanuensis Zuilma Gabríela Sigurðardóttir, University of Iceland

Leder av komiteen: Førsteamanuensis Torunn Lian,OsloMet - Storbyuniversitetet

Disputasleder

Prodekan Sølvi Helseth, Fakultet for helsefag, OsloMet - Storbyuniversitetet

Veiledere

Hovedveileder: professor professor Svein Eikeseth, Institutt for atferdsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet

Sammendrag

Tidlig og intensive opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI) har vist seg effektiv i behandling av barn med autisme spektrum forstyrrelser (ASD). En undersøkelse av komponenter av EIBI er gjennomført, med fokus på metoder for Discrete Trial Teaching (DTT) og diskriminasjonstrening. Betydningen av stimuluskontroll i EIBI programmer er også undersøkt, spesielt i forhold til intraverbal atferd. Det argumenteres for at forutgående stimuli for intraverbal atferd er komplekse, og kan omfatte compound stimuli og kondisjonale diskriminasjoner. Videre er det vist at etablering av lytteratferd kan fremme intraverbal atferd hos barn med ASD. Langsiktige effekter ved EIBI er undersøkt i en utfallsstudie som undersøkte funksjonsnivå ved gjennomsnittsalder på 15 år hos individer med ASD som hadde mottatt EIBI i barndommen.