HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

En aldrende befolkning, innvandring og de kommunale omsorgstjenestene

På høstens første NSA møte presenterer vi innlegg om framtidig aldring, innvandring og innvandreres arbeid i kommunale omsorgstjenester

Sted: Statistisk sentralbyrå, møtesenteret. Adresse: Akersveien 26 Dato og tid: fredag 19. oktober 2018 kl. 08.30 - 09.45

Ung omsorgsgiver hjelper eldre dame, god stemning

Det er en kjent sak at den andelen eldre i den norske befolkningen øker. En utvikling som taler for økt etterspørsel etter og økt rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Ny statistikk fra SSB viser at innvandrere utgjør en stadig større andel av de kommunale omsorgsarbeiderne.  I hvilken grad er Norge, på samme måte som andre land, avhengig av innvandring for å dekke behovene for arbeidskraft i denne sektoren? Får vi et endret profil på arbeidsstyrken i by og land?

Dette er bare noen av de spørsmålene som vil bli diskutert når Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) ønsker velkommen til frokostseminar om framtidig aldring, innvandring og innvandreres arbeid i kommunale omsorgstjenester.  

Program

08.30   Kaffe, rundstykker og mingling

08.45   Velkommen, v/ leder av NSA og forsker ved NOVA/OsloMet, Marijke Veenstra

08.50-09.15   Framtidig aldring og innvandring, v/ Astri Syse, SSB

09.15-09.40   Innvandrernes bidrag i kommunale omsorgstjenester v/ Gunnar Claus, SSB

09.40-09.45   Spørsmål, diskusjon og avslutning

Gunnar Claus er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet mange år i SSB. De siste årene har han fokusert på arbeidsmarkeds-, helse- og omsorgsstatistikk.

Astri Syse er seniorforsker i Statistisk sentralbyrå. Hun deltar i arbeidet med dødelighet og aldring i framskrivingene.

Påmelding til frokostseminaret

Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.

Du melder deg på ved å fylle ut feltene under. NB! frist for påmelding er 16. oktober.

Figur som illustrerer utviklingen aldersammensetningen i befolkningen