HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Er demokrati viktig for ungdom? Ungt medborgerskap – kunnskap, mobilisering og deltakelse

Hva skal til for at ungdom slutter opp om demokratiet? Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Tidsskrift for ungdomsforskning ved OsloMet, ønsker velkommen til seminar hvor nye resultater fra den internasjonale Civic and Citizenship Education Study (ICCS), gjennomført i 24 land, lanseres.

Sted: Athene 2, Pilestredet 46, OsloMet – storbyuniversitetet Dato og tid: onsdag 24. oktober 2018 kl. 09.00 - 11.00

Elever og lærer i klasserom. Foto: colourbox.com

Vi presenterer ny forskning om hva som motiverer unge til politisk deltakelse.

  • Har de sosiale skillelinjer i engasjement økt eller minsket?
  • Har tilliten til politikkens institusjoner blitt styrket eller svekket blant unge i Skandinavia?
  • Hvilke betydning har resultatene fra studien for demokratiopplæringen i norsk skole?

Studien er gjennomført blant 6 271 elever på 9. trinn i Norge.

Tidsskrift for ungdomsforskning gir samtidig ut temanummeret Ungt medborgerskap med 7 høyaktuelle artikler og utdypende analyser av ICCS-undersøkelsen.

Seminaret er rettet mot forskere, lærere, studenter, frivillige organisasjoner og policyfeltet som er opptatt av demokrati og medborgerskap generelt og demokratiopplæring i norsk skole spesielt.

Program

0830-0900 – Kaffe & noe å bite i

0900-0905 – ÅPNING
       
0905-0920   
Utdanning og danning av unge medborgere – nye perspektiver
Kristinn Hegna, redaktør av TFUs temanummer

0920-0940 – AKTIVE MEDBORGERE        

Hva motiverer unge til politisk deltakelse?
Guro Ødegård, forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning, NOVA v/OsloMet

Økte forskjeller og polarisering i engasjement og deltakelse?
Førsteamanuensis og forsker Kristinn Hegna, Pedagogisk institutt, Universitetet i Oslo og NOVA

0940-1000 – TRO OG TILLIT

Tillit blant unge i Skandinavia
Lektor Jens Bruun, Aarhus Universitet

Kolliderer aksepten for religiøse autoriteter med demokratiske verdier?
Førsteamanuensis Janicke Heldal Stray, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

1000 – 1010   
Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet har ordet

1010-1050 – DEMOKRATI: RELEVANS FOR OPPLÆRING
   
Skolens bidrag til elevers demokratikunnskap
Forsker Idunn Seland, NOVA v/OsloMet

Kommentarer

  • Demokrati og medborgerskap i fagfornyelsen
    Knut Gustav Andersen, Utdanningsdirektoratet
  • Lærerutdanningens rolle i demokratiopplæring
    Universitetslektor Evy Jøsok og førsteamanuensis Anders Granås Kjøstvedt, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet

1050-1100 – AVSLUTNING

Fremtidens demokrati – hva ser vi og hva trenger vi kunnskap om?
Guro Ødegård, forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning, NOVA v/OsloMet