HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Er nordiske hjem forberedt på strømbrudd?

Hva vet vi om risikovurdering og beredskap i nordiske hjem ved brudd på infrastruktur for strøm og IKT? Velkommen til åpningsseminar for utstillingen «Strømbrudd – er du forberedt?» på Norsk Teknisk Museum.

Sted: Teknisk museum, Kjelsåsveien 143 Dato og tid: torsdag 14. juni 2018 kl. 09.00 - 11.30

illustrasjon strømbrudd

Strømmen går og mobilen virker ikke. Greier du deg likevel? I et moderne samfunn er vi avhengige av teknologisk infrastruktur for strøm og kommunikasjon. Mange aktiviteter har blitt raskere og enklere, men samtidig har nye typer av avhengighet, sårbarhet og risiko oppstått.

For hushold – en kjerneenhet i samfunnet – kan selv relativt små brudd i infrastrukturen ha alvorlige konsekvenser. Kan vi greie å ivareta våre egne grunnleggende behov for varme, vann, mat, informasjon og kommunikasjon dersom strømmen skulle gå og mobilen ikke lenger virker? Selv om brudd er sjeldne i dag er det en risiko for at de kan øke i frekvens og varighet i årene som kommer. Infrastrukturene blir mer sårbare når de øker i kompleksitet, og klimaendringer, ustabile sosiale forhold og terror kan øke risikoen.

På seminaret vil vi diskutere hvordan borgere og forbrukere oppfatter, planlegger og har beredskap for håndtering av slike situasjoner. Hva kan myndighetene gjøre for å fremme befolkningens rolle som ressurs i krisesituasjoner?

Utstillingen på Teknisk museum gir deg mulighet til å teste om du vet hva du trenger og hvor fort du kan aktivere nødvendige ressurser dersom strømmen skulle gå, og den inviterer deg til å reflektere over hvorfor det er viktig å forberede deg og familien på en slik situasjon.

Program

08.30-09.00: Frokost og kaffe

09.00-09.05: Velkommen ( Eivind Jacobsen , direktør Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet)

09.05-09.20: Husholdenes risikoforståelse, beredskap og praksiser knyttet til strøm og IKTbrudd – om Homerisk-studien ( Ardis Storm-Mathisen , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet)

09.20-09.35:  Infrastructural challenges and risk management regimes – Similarities and differences between Norway, Sweden and Iceland ( Björn Karlsson , Dep. Of Civil and environmental Engeneering University of Iceland & Harald Throne-Holst , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet)

09.35-09.50: Berättelser om stormen – svenska hushålls meningsskapande kring den egna krisberedskapen ( Erica Wall & Linda Kvarnlöf , Risk and Crisis Research Centre Mid-Sweden University)

09.50-10.05: Norske husholds formelle og uformelle beredskap for håndtering av strøm- og IKTbrudd ( Ardis Storm-Mathisen & Nina Heidenstrøm , Forbruksforskningsinstituttet SIFO OsloMet – storbyuniversitetet)

10.05-10.15: Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser  – en oppsummering av Homeriskfunn  ( Ardis Storm-Mathisen, Jo Helle-Valle og Dag Slettemeås , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet) 

10.15-10.45: Hvordan kan kunnskapen fra Homerisk-studien brukes? Diskusjon ledet av Jo Helle-Valle  (Forbruksforskningsinstituttet SIFO) med Ivar Knai  (DSB/Samrisk programstyre) og andre samfunnsaktører

10.45-10.55: Introduksjon til utstillingen ‘Strømbrudd, er du forberedt?’ ( Jan Alfred Andersson , Norsk Teknisk Museum)

10.55-11.00: Vi går ned i utstillingen ‘Strømbrudd, er du forberedt?’

Offisiell åpning

Mulighet for testing av aktiviteter

1100-1130: Kake og kaffe

Påmelding

Om prosjektet

Seminaret og utstillingen er knyttet til Homerisk-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd gjennom SAMRISK II og ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet i samarbeid med Mittuniversitetet Sverige, Universitetet på Island og Norsk Teknisk Museum. Se mer på www.homerisk.no.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Ardis Storm-Mathisen.

Presse: Kjersti Lassen, tlf. 92094990