HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Får vi bærekraftig samfunnsutvikling gjennom et grønt skifte?

SAMSVAR-seminar: Klimaendringer og miljøtrusler tvinger fram en endring i måten vi organiserer og lever våre liv. På Samsvar-seminaret diskuterer vi hvilken kunnskap vi trenger på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

Sted: OsloMet, Athene, Pilestredet 46, 1. etg. Dato og tid: mandag 28. mai 2018 kl. 08.30 - 10.30

bærekraft-illustrasjon

I over 40 år har bærekraft vært et nøkkelord i den offentlige debatten, men så kom det grønne skiftet. Er disse begrepene forskjellige eller snakker vi om det samme? Hva betyr begrepene bærekraft og grønt skifte faglig og politisk? Og hva er de faglige og politiske konsekvensene? Vil det grønne skiftet føre til et mer robust, lavkarbon og bærekraftig samfunn?

Forskningsinstituttene AFI, NIBR, NOVA og SIFO ved OsloMet tar debatten 28.mai.

Program

08.30–08.45: Kaffe og servering

08.45–08.55: Hvorfor forsker OsloMet på bærekraftig samfunnsutvikling? (Forskningsleder Torvald Tangeland, Forbruksforskningsinstituttet SIFO)

08.55–09.10: Hvilke sosiale og fordelingsmessige utfordringer kan det grønne skiftet skape og hvordan kan de håndteres? (Forsker Bjørn Hvinden, Velferdsforskningsinstituttet NOVA)

09.10–09.25: Hvordan kan styring og planlegging skape muligheter for et mer bærekraftig samfunn? (Forsker Trond Vedeld, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR)

09.25–09.40: Det grønne skiftet og det nye arbeidslivet (Forsker Kristin Reichborn Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet AFI)

09.40–09.55: Hva betyr bærekraftig forbruksutvikling og hvordan kan det oppnås? (Forsker Ingun Grimstad Klepp, Forbruksforskningsinstituttet SIFO)

09.55–10.05: Vinn, vind eller forsvinn? Klimajournalistikken og det grønne skiftet  (Førsteamanuensis Andreas Ytterstad, Institutt for journalistikk og mediefag)

Påmelding

Om SAMSVAR:

Ved OsloMet har forskningsmiljøene ved sentre og fakulteter gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.

Spørsmål?

Ta kontakt med Torvald Tangeland.