meny
søk
English

Fagdag i musikkbasert miljøbehandling

Alle studenter ved Fakultet for helsefag er velkomne til å delta.

Sted: Pilestredet 32 – Lille audioriet (N010.023) Dato og tid: mandag 2. oktober 2017 kl. 10.00 - 14.00

Program

 • Musikkbasert miljøbehandling – metode og verktøy
  • Metoden – steg for steg
  • Bruk av musikk ved sansetap. Hvorfor og hvilken musikk?
  • Medikamentbehandling og sansestimulering
 • Hjernen og kroppen, det autonome nervesystem
  • Demens, demenstyper og symptomer
 • Terapeutisk lydmiljø
  • Kartlegging, observasjon og oppstart tiltak
 • Kommunikasjon – hvordan stimulerer du?
 • Dokumentasjon og journalføring

Hva er Musikkbasert miljøbehandling?

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på musikk, sang, rytmisk trening og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg gjennomfører et opplærings- og utdanningsløp som er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020. Musikkbasert miljøbehandling som behandlingstilbud tas i bruk og dokumenteres gjennom journalføring på lik linje med andre typer behandling og medikamenter.

Musikkbasert miljøbehandling - sang, musikk, rytmisk trening og bevegelse, kan:

 • Øke trivsel og velvære for brukere og ansatte
 • Skape ro i stelle-, spisesituasjon m.m.
 • Øke livsgleden for brukere og pårørende
 • Bedre kontakt mellom personell og brukere, og mellom brukere og pårørende
 • Redusere forbruket av beroligende medisiner og sovemedisin
 • Redusere sykefravær

Foreleser Audun Myskja

Foreleser på fagdagen er Audun Myskja. Han er lege, spesialist i allmennmedisin, med spesialfelter psykiatri, nevrologi, rehabilitering, geriatri og palliativ omsorg. Han har doktorgrad i musikkbasert miljøbehandling i demensomsorg, og er faglig ansvarlig ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Fellow i nevrologisk musikkterapi, og har ledet og veiledet over tyve prosjekter i eldreomsorg, rehabilitering og verktøy for mestring. Han er forfatter av tyve fagbøker og et hundretalls fagartikler.

Velkommen på fagdag!