meny
søk
English

Fagkonferansen i styring og ledelse 2017

Mellomledelse – mellom barken og veden?

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35 Dato og tid: onsdag 18. oktober 2017 kl. 09.30 - 16.00

styring og ledelse 2017

Påmelding:

Mye oppmerksomhet blir rettet mot ledelse generelt og toppledelse, men det er mange flere mellomledere enn toppledere. Mellomledere har en viktig rolle i å utvikle og forberede toppledere. De må oversette, forankre og iverksette strategier og planer, følge opp gode og dårlige resultater, så vel som kreative og destruktive ledere. Det er derfor grunn til å tro at mange mellomledere opplever å være som mellom barken og veden: Inneklemt og oversett mellom toppledelsen og medarbeiderne.

Det erfaringsbaserte masterstudiet i styring og ledelse har siden oppstarten for 10 år siden utdannet mange mellomledere til offentlig sektor. Forsvaret med sine befalsskoler, Krigsskoler og Stabsskole er den institusjonen som har lengst erfaring med formell utdanning av mellomledere så vel som toppledere. Med denne erfaringsbakgrunnen spør vi derfor:

  • Hva sier den empiriske forskningen om mellomledelse?
  • Hvordan skiller mellomledelse i offentlig sektor seg fra annen mellomledelse?
  • Hva er destruktiv ledelse og hvordan skape god ledelse?
  • Hvordan opplever mellomledere strategisk endring og endringsledelse?
  • Hvordan ser mellomledere på seg selv, og stemmer oppfatningen med det synet lederne og medarbeiderne har? 

Foreløpig program for dagen:

0930-1000 Registrering og kaffe

1000-1015 Velkommen (kunstnerisk innslag)

1015-1100 Dag Ingvar Jacobsen, UiA: Mellomledelse – en spesiell form for ledelse? Funn fra «Lederundersøkelsen 3.0».

1115-1200 Rino Bandlitz Johansen, FSTS: Mellomledelse i en toppstyrt og regelbundet organisasjon: Erfaringer fra ledelse i Forsvaret

1200-1300 Lunsj (fingermat/tapas)

1300-1400 Parallellseminarer

Parallellseminar I : Destruktiv ledelse

Thomas Fosse, FSTS: Destruktiv ledelse - årsaker, konsekvenser og tiltak

Ole Boe, FSTS: Hvordan skape god mellomledelse? Erfaringer fra Forsvaret og veien fra destruktiv til god ledelse 

Parallellseminar II : Mellomledelse og endringsledelse

Åge Johnsen, HiOA: Virker endringsledelse? Erfaringer fra mellomledere i offentlig og privat sektor

1400-1430 Kaffe og frukt

1430-1600 Livet som ”erfaringsbaserte mestere i styring og ledelse”: Enkel reise fra bakkebyråkrat til toppleder? 3 innlegg fra MSL-alumni 2007–2017 med påfølgende plenumsdiskusjon

1615-1745 Aperitiff

1800-2100 Festmiddag, MSL 10-års jubileum