HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagkonferansen i styring og ledelse 2017

Mellomledelse – mellom barken og veden?

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35 Dato og tid: onsdag 18. oktober 2017 kl. 09.30 - 16.00

styring og ledelse 2017

Påmelding:

Mye oppmerksomhet blir rettet mot ledelse generelt og toppledelse, men det er mange flere mellomledere enn toppledere. Mellomledere har en viktig rolle i å utvikle og forberede toppledere. De må oversette, forankre og iverksette strategier og planer, følge opp gode og dårlige resultater, så vel som kreative og destruktive ledere. Det er derfor grunn til å tro at mange mellomledere opplever å være som mellom barken og veden: Inneklemt og oversett mellom toppledelsen og medarbeiderne.

Det erfaringsbaserte masterstudiet i styring og ledelse har siden oppstarten for 10 år siden utdannet mange mellomledere til offentlig sektor. Forsvaret med sine befalsskoler, Krigsskoler og Stabsskole er den institusjonen som har lengst erfaring med formell utdanning av mellomledere så vel som toppledere. Med denne erfaringsbakgrunnen spør vi derfor:

 • Hva sier den empiriske forskningen om mellomledelse?
 • Hvordan skiller mellomledelse i offentlig sektor seg fra annen mellomledelse?
 • Hva er destruktiv ledelse og hvordan skape god ledelse?
 • Hvordan opplever mellomledere strategisk endring og endringsledelse?
 • Hvordan ser mellomledere på seg selv, og stemmer oppfatningen med det synet lederne og medarbeiderne har? 

Program for dagen:

9.30-10.00 Registrering, Foajeen Pilestredet 35

10.00-10.15 Velkommen P35 rom PH170

Prodekan Per Arne Olsen ønsker velkommen Bassist Ellen Brekken slår an tonen sammen med førsteamanuensis i organisasjon og ledelse og jazzmusiker Beate Elstad.

10.15-11.00 Mellomledelse – en spesiell form for ledelse?

Funn fra «Lederundersøkelsen 3.0» Professor i statsvitenskap og ledelse Dag Ingvar Jacobsen fra Universitetet i Agder

11.15-12.00   Mellomledelse i en toppstyrt og regelbundet organisasjon

Erfaringer fra ledelse i Forsvaret, hovedlærer i militær ledelse kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen fra Forsvarets stabsskole 

12.00-13.00 Lunsj i foajeen i P35

13.00-14.00 Parallellseminarer

Parallellseminar I (rom PH170):  Destruktiv ledelse

 • Destruktiv ledelse - årsaker, konsekvenser og tiltak, Høgskolelektor og forsker ved seksjon for ledelse, Thomas Fosse fra Forsvarets stabsskole
 • Hvordan skape god mellomledelse? Erfaringer fra Forsvaret og veien fra destruktiv til god ledelse, Førsteamanuensis i militær ledelse, Ole Boe fra Forsvarets stabsskole

Parallellseminar II (rom Pi546): Mellomledelse og endringsledelse

 • Virker endringsledelse? Erfaringer fra mellomledere i offentlig og privat sektor Professor i offentlig politikk,  Åge Johnsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kjønnsperspektiv på mellomledelse og endringsledelse: Instituttleder ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, Anita Schjølset, Høgskolen i Oslo og Akershus

14.00-14.30 Kaffe og frukt

14.30-15.00 (rom PH170) Mellomledelse, jakten på suksess og betydningen av opplevd tillit, V/ Førsteamanuensis Christina Nerstad,  Høgskolen i Oslo og Akershus

15.00-16.00 Livet som ”erfaringsbaserte mestere i styring og ledelse”: Enkel reise fra bakkebyråkrat til toppleder?

Fire innlegg fra MSL-alumni 2007–2017 med påfølgende plenumsdiskusjon:

 • Stig Lunde, kull 2007
 • Hans Edvardsen, kull 2007
 • Merethe Dypfest Holst, kull 2011
 • Kathrine Nielsen, kull 2012

16.15-17.15 Aperitiff Summit bar Radisson Blu Holbergs plass (SAS hotellet)

17.30 Festmiddag, MSL 10-års jubileum