HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

God evaluering av bibliotekmasterne

En ekstern evaluering av bibliotekmasterne ved HiOA konkluderer med at de er etterspurt av arbeidsgivere og holder høy kvalitet. I framtiden vil masterutdanning være normen ved tilsetting, sier arbeidsgiverne som er intervjuet av evalueringsutvalget.

Bibliotek

- Vi er veldig glade over å få bekreftet at masterstudiene vi tilbyr er samfunnsrelevante og holder høy kvalitet, sier instituttleder Tor Arne Dahl ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Instituttet tilbyr to masterstudier, Bibliotek- og informasjonsvitenskap og Bibliotek - styring og ledelse, som begge har vært under lupen hos et eksternt utvalg.

Arbeidsgivere ønsker masterkandidater

Både arbeidsgiverne og kandidatene som ble intervjuet vurderer kompetansen masterutdanningene gir som gode. Arbeidsgiverne, som representerer både privat og offentlig sektor, gir uttrykk for at de gjerne skulle hatt enda flere masterkandidater som søkere til jobbene de lyser ut.   

Arbeidsgiverne mener at om ti år vil de fleste arbeidsgivere kreve mastergrad, og at grunnen til at dette ikke kreves i dag ofte er at det er få ferdige masterkandidater. Særlig gjelder dette høyere stillinger, og masterstudiet i Bibliotek - styring og ledelse vil kunne bli en norm for lederstillinger i små og mellomstore folkebibliotek.

Masterkandidater får mer ansvar og høyere lønn

Arbeidsgiverne peker på at biblioteksektoren trenger flere ansatte med høyere utdanning, i tråd med at utdanningsnivået i samfunnet øker. Mastergrad gir faglig tyngde og erfaring i analytisk tenkning, og kandidatene gis ofte større utfordringer og mer ansvar.

– Dette støttes også av studier vi tidligere har gjort av arbeidsmarkedet, som i tillegg viser at masterkandidatene lønnes høyere enn bachelorkandidatene, sier Dahl.

Holder høyt internasjonalt nivå

Instituttet ble en iSchool i 2014, et internasjonalt nettverk av ledende universiteter som driver utdanning og forskning i krysningspunktet mellom informasjon, mennesker og teknologi. Sammenlignet med andre europeiske iSchools slår utvalget fast at studieprogrammet i Bibliotek- og informasjonsvitenskap har en «unik og særegen profil med sin kombinasjon av dels klassiske bibliotek- og informasjonsvitenskapelige fag og dels litteratur og kulturformidling samt litteratursosiologi.» Videre konkluderer utvalget at studieprogrammet har et godt og solid faglig nivå på et høyt internasjonalt nivå.

Utvalget har bestått av:

  • Professor Pia Borlund, Københavns Universitet (leder av utvalget)
  • Professor Andreas Vårheim, Universitetet i Tromsø
  • Bibliotekar/researcher Ingeborg Rygh Hjorthen, NRK
  • Lars Holt, student, Universitetet i Tromsø

Les hele evalueringsrapporten.

Hanne Silje Hauge Publisert: Oppdatert: