HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hit, men ikke lenger – grenser for solidaritet?

Populisme og innvandringsmotstand, engasjement og nye konfliktlinjer: Hvem velger vi å stå solidariske med, hvem inkluderes? NOVA ved OsloMet inviterer til seminar om solidaritetens grenser.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46 Dato og tid: tirsdag 17. april 2018 kl. 14.00 - 15.30

Seminar om solidaritetens grenser

Solidaritet som ideal og praksis møter utfordringer i dagens Europa. Finanskrise og omforming av velferdsstatene er én side av dette, men kanskje er det den såkalte flyktningkrisa som har satt solidariteten spesielt på prøve. Med utgangspunkt i ulike innfallsvinkler til begrepet solidaritet inviterer vi til debatt om solidaritetens grenser i Norge og Europa i dag.

PROGRAM

Velkommen, Bjørn Hvinden, NOVA/OsloMet, prosjektleder SOLIDUS

Steinar Stjernø, SAM/OsloMet  
Grenser for solidaritet?

Marianne Takle, NOVA/OsloMet
Appeller om solidaritet – trusler om juridiske prosedyrer. EUs flyktningpolitikk i et spenningsfelt.

Kristian Heggebø, NOVA/OsloMet
 «All fremtidig innvandring fra muslimske land bør stoppes»
Halvparten av de spurte i en Europeisk undersøkelse sier seg enige i denne påstanden. Hvorfor er det slik?

Ida Tolgensbakk, NOVA/OsloMet
«Vi kjenner en kulde ovenfra, men varmen strømmer nedenfra»
Erfaringer fra den organiserte solidariteten

 

Paneldebatt med forberedte kommentarer

Karin Afeef, Enhetsleder Humanitære programmer Norges Røde Kors

Amin Senatorzade

Påmelding

Vi praktiserer prinsippet «førstemann til mølla». Fyll inn feltene under og meld deg på.

Nyttige lenker

Research Report on Activating Social Citizenship

(Rapport fra den delen av prosjektet som NOVA har ansvar for.)

SOLIDUS - Solidarity in European Societies: Empowerment, Social Justice and Citizenship

(Nettisiden til EU Horizon 2020-programmet SOLIDUS.)