HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hva skjer når strømmen går?

Seminar om husholdenes rolle når strøm og tele-nettverk bryter sammen og åpning av utstillingen ‘Hva skjer når strømmen går?'

Sted: Teknisk museum, Kjelsåsveien 143 Dato og tid: torsdag 14. juni 2018 kl. 08.30 - 11.30

illustrasjon strømbrudd

Strømmen går og mobilen virker ikke. Greier du deg likevel? I et moderne samfunn er vi avhengige av teknologisk infrastruktur for strøm og kommunikasjon. Mange aktiviteter har blitt raskere og enklere, men samtidig har nye typer av avhengighet, sårbarhet og risiko oppstått.

For hushold – en kjerneenhet i samfunnet – kan selv relativt små brudd i infrastrukturen ha alvorlige konsekvenser. Kan vi greie å ivareta våre egne grunnleggende behov for varme, vann, mat, informasjon og kommunikasjon dersom strømmen skulle gå og mobilen ikke lenger virker? Selv om brudd er sjeldne i dag er det en risiko for at de kan øke i frekvens og varighet i årene som kommer. Infrastrukturene blir mer sårbare når de øker i kompleksitet, og klimaendringer, ustabile sosiale forhold og terror kan øke risikoen.

På seminaret vil vi diskutere hvordan borgere og forbrukere oppfatter, planlegger og har beredskap for håndtering av slike situasjoner. Hva kan myndighetene gjøre for å fremme befolkningens rolle som ressurs i krisesituasjoner?

Utstillingen på Teknisk museum gir deg mulighet til å teste om du vet hva du trenger og hvor fort du kan aktivere nødvendige ressurser dersom strømmen skulle gå, og den inviterer deg til å reflektere over hvorfor det er viktig å forberede deg og familien på en slik situasjon.

Program

0830-0900: Frokost og kaffe

0900-0915: Velkommen ( Eivind Jacobsen , direktør Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet)

0915-0930: Husholdenes risikoforståelse, beredskap og praksiser knyttet til strøm og IKTbrudd – om Homerisk-studien ( Ardis Storm-Mathisen , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet)

0930-0945:  Infrastructural challenges and risk management regimes – Similarities and differences between Norway, Sweden and Iceland ( Björn Karlsson & Bödvar Thomesson , Dep. Of Civil and environmental Engeneering University of Iceland & Harald Throne-Holst , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet)

0945-1000: Berättelser om stormen – svenska hushålls meningsskapande kring den egna krisberedskapen ( Erica Wall & Linda Kvarnlöf , Risk and Crisis Research Centre Mid-Sweden University)

1000-1015:  Betydningen av forbrukspraksiser i husholds beredskap for og håndtering av moderne sårbarheter ( Ardis Storm-Mathisen & Nina Heidenstrøm , Forbruksforskningsinstituttet SIFO OsloMet – storbyuniversitetet)

1015-1045: Hva kan vi gjøre med kunnskapen fra Homerisk? Paneldiskusjon og åpning for spørsmål fra salen

1045-1100: Åpning av Homerisk utstillingen ‘Hva skjer når strømmen går?’ ( Jan Alfred Andersson , Norsk Teknisk museum)

1100-1130: Kake og kaffe

Påmelding

Om prosjektet

Seminaret og utstillingen er knyttet til Homerisk-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd gjennom SAMRISK II og ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet i samarbeid med Mittuniversitetet Sverige, Universitetet på Island og Norsk Teknisk Museum. Se mer på www.homerisk.no.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Ardis Storm-Mathisen.