HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Inger Aakre disputerer: Høye jodinntak blant flyktninger fra Vest-Sahara

Inger Aakre er stipendiat ved HiOA. Hun disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Excessive iodine status among refugee women and children from Western Sahara. -Possible impact on thyroid function and developmental status".

Sted: Rom P35-PI850, Pilestredet 35, Høgskolen i Oslo og Akershus. Dato og tid: fredag 15. desember 2017 kl. 10.15 - 16.00

Tittel på avhandlingen

"Excessive iodine status among refugee women and children from Western Sahara. -Possible impact on thyroid function and developmental status".

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Upper tolerable intake levels for essential trace elements and relation to nutritional requirements"

Tid og sted: 15.desember 2017 kl. 10.15. Rom P35-PI850, Pilestredet 35, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Veiledere

Førsteamanuensis Sigrun Henjum, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus (hovedveileder) 

Professor II Tor A. Strand, Universitetet i Bergen (medveileder)

Sammendrag

Både for lave og for høye inntak av jod kan ha negative helseeffekter. Jodmangel er den vanligste mikronæringsstoffmangelen på verdensbasis. Jodmangel kan føre til nedsatt mental utvikling hos barn og til forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens hormoner. Noen av de samme negative helsekonsekvensene har også blitt assosiert med for høye jodinntak. Flyktninger fra Vest-Sahara som lever i flyktningeleirer i Algerie har gjennom en årrekke vært utsatt for høy jodeksponering fra drikkevann. Tidligere studier har vist høy prevalens av struma (forstørret skjoldbruskkjertel) blant barn og kvinner i de Algeriske flyktningeleirene, sannsynligvis grunnet den høye jodeksponeringen. Formålet med dette prosjektet var å undersøke jodstatus blant kvinner og barn i flyktningeleirene, samt utforske eventuelle konsekvenser på skjoldbruskkjertelfunksjon og barns utvikling.

I vår studie fant vi at kvinner og barn under 5 år hadde høy jodstatus, målt ved jodkonsentrasjon i urin. Vi fant høy jodkonsentrasjon i dyremelk, siden dyrene i området drikker vann med høyt jodinnhold. I tillegg fant vi høy jodkonsentrasjon i morsmelken, noe som utsatte spedbarn for høye jodinntak gjennom amming. Både kvinner og barn hadde høy prevalens av forstyrrelser i skjoldbruskkjertelhormonene, sammenliknet med friske referansepopulasjoner. Vi fant også en tendens til lavere utviklings-score blant barn med forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens hormonproduksjon. 

Våre funn tyder på at jodkonsentrasjonen i drikkevannet og melk i de Algeriske flyktningeleirene er for høy, noe som kan gi økt risiko for forstyrrelser i produksjonen av skjoldbruskkjertelhormoner og påvirke barns utvikling negativt.

Personalia

Inger Aakre (født 1984) er cand.scient. (2011) med mastergrad i samfunnsernæring. Fra 2013 har hun vært tilsatt som stipendiat på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen, tilknyttet Senter for internasjonal helse.

Disputas UiB