HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Invitasjon til KAI-frokost - Evidensbasering i NAV – støtte eller styring

Når blir manualisering en trussel mot autonomi og skjønnsutøvelse i frontlinjen?

Sted: Fyrhuset, Pilestredet 52 Dato og tid: onsdag 12. september 2018 kl. 08.00 - 09.30

Innledning:             Vidar Bakkeli, stipendiat AFI, OsloMet

Kommentatorer:     Jorunn Vindegg, studieleder, Institutt for Sosialfag, OsloMet

                             Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ledes av:                 Lars Inge Terum, professor, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Tid:                         Onsdag 12. september kl. 08.00 – 09.30

Sted:                       Fyrhuset, Pilestredet 52

Arrangementet er åpent for alle og gratis, og påmelding er ikke nødvendig.

Det blir servert enkel frokost.

KAI-frokost 12. september

Tanken bak evidensbasering er å forbedre kvaliteten på profesjonell yrkesutøvelse. De profesjonelle skal gjøre det studier har vist virker best. Også NAV legger vekt på at praksis skal være evidensbasert. Samtidig forventes det at NAV-arbeiderne skal tilpasse tiltakene til den spesifikke situasjonen til enkelte.  Utfordringen blir da å balansere mellom standardisering og individualisering.

Om KAI-frokost

KAI-frokosten skal være en møteplass for alle som er interessert i problemstillinger knyttet til inkludering i arbeidslivet. KAI er etablert i samarbeid mellom NAV og OsloMet og skal styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering. KAI-frokosten er ett av flere tiltak i regi av KAI for å skape en gjensidig formidlingsarena mellom forskning, utdanning, politikk og praksis.

Fint om du/dere videresender invitasjonen til kollegaer som kan ha interesse av arrangementet.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål (  anam.javaid@oslomet.no / 95 55 75 25).