meny
søk
English

KONTINUUM – avgangsutstilling master i estetiske fag

Avslutning og utstillingsåpning for avgangsstudentene ved master i estetiske fag.

Sted: Foajéen (nedre plan), Pilestredet 32, Oslo Dato og tid: tirsdag 23. mai 2017 kl. 18.00 - torsdag 1. juni kl. 21:00

Felles avslutning for avgangsstudentene ved master i estetiske fag kl. 18.00 i Lille auditorium. Utstillingen åpner i foajeen under kantina i etterkant av arrangementet som vil vare omtrent en time. Rektor Curt Rice vil foreta åpningen.

De 13 masterstudentene på studieretning fagdidaktikk: kunst og design kommer til å presentere sine masterprosjekt i utstillingene onsdag 24. mai kl. 11.00-13.30 i foajeen foran Store auditorium i PP32.

Kontinuum viser et bredt spekter, fra forestillinger, tradisjonelle håndverksteknikker og tegning til digitale uttrykk og installasjoner, og er en sammensetning av arbeidene og forestillingene til avgangsstudentene ved studiets fire studieretninger. Disse skal reflektere, illustrere og kommentere de ulike masteroppgavene hvor en samfunnsorientert tilnærming til det estetiske fagfeltet er vektlagt og hvor praktisk-estetisk arbeid, forskning, fornying, kritisk refleksjon og utvikling av estetisk praksis står i fokus. Utdannelsen kvalifiserer for undervisningsstillinger og veiledningsarbeid i utdanningsfeltet, formidlingsarbeid i kunst- og kulturinstitusjoner, forskning og utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det er behov for praktisk-estetisk og fagdidaktisk kunnskap på høyt nivå.

Masterstudentene på studieretningen fagdidaktikk: Kunst og design tar utgangspunkt i kunst- og designfaglig virksomhet som sikter mot skole-, kunst- og kultursektoren. I hovedsak konsentrerer kunst- og designdidaktikk seg om sentrale fagdidaktiske begreper og temaer og om problemstillinger knyttet til fornying i feltet. I en tid hvor faget kunst og håndverk sin plass og status i skolen er blitt diskutert gjennom ulike debatter i media, er studentenes arbeid i utskillingen aktuelle og spennende bidrag til debatten.

Masterstudentene på studieretningen kunst i samfunnet har både en praktisk og en teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet i samfunnet. Dette kan være deltagelse i kunst i privat og offentlig sektor, blant annet gjennom prosjektutvikling, kuratering, formidling eller kritikk på kunstfeltet.

Studieretningen drama- og teaterkommunikasjon tar utgangspunkt i ulik kunstfaglig virksomhet. Studieretningen retter seg mot sentrale drama- og teaterfaglige temaer, hvor problemstillingene søker å tilføre sine fagområder nye kunstfaglige uttrykk og ny kunnskap.

Studieretningen mote og samfunn har et fremtidsrettet fokus og et etisk- økologisk perspektiv på design og produksjon, hvor utviklingsarbeid og forskning i motefeltet står sentralt. Studieretning har både en praktisk og teoretisk tilnærming hvor, fornying, kritisk refleksjon, kontekstualisering, anvendelse av motevitenskap og moteproduksjon står i fokus.

Åpne forestillinger av studenter med spesialisering i drama- og teaterkommunikasjon:

Karoline Marie Enoksen: Firemannsrommet

 • Teatersalen, Chateau Neuf, Oslo
 • 21. mai kl. 16.00 og 22. mai kl. 13.00

Borghild Otelie Aasebøstøl: R-U-I-N Regionsutvikling i nord

 • Lillesalen, Chateau Neuf, Oslo
 • 22. mai, kl. 15.00

Torbjørn Øvrevik: Historien om tigeren av Dario Fo

 • Blackbox, Deichmanske bibliotek avdeling Grünerløkka, Schous plass 10, Oslo
 • 23. mai, kl. 13.00

Marius Sørensen: Retten til å eksistere

 • Kulturkirken Jakob, Hausmannsgate 14, Oslo
 • 29. mai, kl. 10.00

Kjerstin Løvskeid Taranrød: Utsikt

 • Preproduksjon, Øvingshotellet, Trondheimsveien 2, Oslo
 • 29. mai, kl. 13.00

Erle Slagsvold: I morgen var jeg alltid et barn

 • Hammersborg fritidsklubb, Akersveien 21, Oslo
 • 29. mai, kl. 16.00