HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kari Jevne disputerer

Cand. polit Kari Jevne ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Barnevernssaker med foreldrekonflikter. Forhandlinger om problemforståelser og handlingsrom når det er bekymringer for barn som har to hjem

Sted: UiO: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt Dato og tid: tirsdag 20. juni 2017 kl. 12.15 - 15.00

Se mer informasjon om Kari Jevne sin disputas her