HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kari Killén om tverrfaglig samarbeid

Den anerkjente professoren Kari Killén kommer til OsloMet – storbyuniversitetet for å snakke om tverrfaglig samarbeid. Det er åpent for alle. Kom tidlig, for det kan bli fullt.

Sted: Pilestredet 46, PA113 - Athene 1 Dato og tid: fredag 16. mars 2018 kl. 15.00 - 17.00

Barn oss imellom tegning av barn

Vi har fått æren av å arrangere en fagdag om tverrfaglig samarbeid med den anerkjente professoren Kari Killén!

Kari er utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling, dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Hun har blitt omtalt som ”en av barns fremste forsvarere på 90-tallet” av Inga Marte Thorkildsen (byråd for oppvekst og utdanning), og mottatt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn.

Kari underviser og veileder i Norge men også internasjonalt. Hun har publisert en rekke fagbøker, blant annet: ”Hvorfor har vi så store vanskeligheter med å se barnemishandling og ta ansvar (2012)”, ”Omsorgssvikt og barnemishandling (2008)” og ”Forebygging – alles ansvar – en utfordring (2005)”.

Kari er spesielt opptatt av tidlig foreldre/barn- samspill og tilknytning, og metodeutvikling i forhold til omsorgssvikt og forebyggende arbeid. På fagdagen vil hun legge vekt på viktigheten av et felles faglig grunnlag for alle profesjoner som skal møte foreldre og barn tidlig i livet. Dette er en sentral forutsetning for at tverrfaglig samarbeid skal kunne utvikles og forbedres!

Det blir servert kaffe og frukt.

Arrangør

Barn oss imellom (BOIM) - en studentforening som jobber for å øke tverrfaglig kompetanse blant studenter som senere skal jobbe med barn.

Se også

Arrangementet på Facebook