HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kjetil Frøyland disputerer

Kjetil Frøyland disputerer for ph.d.-graden i sosialt arbeid og sosialpolitikk over avhandlingen "Arbeidsinkludering av utsett ungdom
– Potensialet i bruk av ordinære arbeidsplassar i tråd med Supported Employment"

Kjetil Frøyland er ansatt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 35, rom PH 131 Dato og tid: tirsdag 15. mai 2018 kl. 10.00 - 15.00

Les mer om Kjetil Frøyland sin disputas