HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kognitivt sommerseminar 2018

Kognitivt sommerseminar er et arbeidsseminar for alle som er interessert i kognitiv lingvistikk.

Sted: Kurs- og konferansesenteret på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje Dato og tid: mandag 4. juni 2018 kl. 10.00 - tirsdag 5. juni kl. 16:00

Velkommen til Kognitivt sommerseminar 4. og 5. juni 2018 i Oslo!

Kognitivt sommerseminar er et arbeidsseminar, et uhøytidelig forum der ikke alle tanker må være tenkt helt ut på forhånd. Vi ønsker innlegg om både ferdigstilte, pågående og planlagte prosjekter knyttet til temaer som kognitiv grammatikk, bruksbasert fonologi, kognitiv semantikk, metaforteori, organisering av leksikonet, tegnspråk, terminologi og alt annet som er relevant. 

Kognitivt sommerseminar blir arrangert annet hvert år av medlemmer av NORKOG - Norsk forening for kognitiv lingvistikk, og det første seminaret ble arrangert i Bergen i 2006. Dette niende sommerseminaret blir arrangert av Universitetet i Oslo og OsloMet – storbyuniversitetet, og vil foregå på Kurs- og konferansesenteret på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje, nær Bislett i Oslo.

Årets sommerseminar har to inviterte forelesere: Kasper Boye fra Københavns universitet skal snakke om Kognitiv grammatikk og Janne von Koss Torkildsen fra Universitetet i Oslo skal snakke om kognitiv nevrolingvistikk. 

Sammendrag

Frist for innsending av sammendrag var 15. mars 2018. 

Du kan nå lese alle sammendragene via Box (ekstern lenke).

Påmelding

Meld deg på innen 1. mai via nettskjema

Vi spanderer lunsj - deltagerne dekker konferansemiddagen selv.

Program

Mandag 4. juni

10.15-10.30: Velkommen

10.30-11.00: Anne Bredahl: «Snakker vi da i realiteten om asylsøkere, eller asylshoppere?» – Ein kritisk analyse av metaforar brukt i ein politisk diskurs om innvandring.

11.00-11.30: Malene Bøym: Ordassosiasjonar og det mentale leksikonet gjennom livet.

11.30-12.00: Eli Anne Eiesland og Urd Vindenes: Subjektsdublering i norsk – en korpusstudie.

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.45: Janne Von Koss Torkildsen: Utvikling av ordforråd hos barn: fra hjernebølger til intervensjon.

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30: Tom Egan: Å gi og ta på norsk og engelsk: En kontrastiv analyse.

14.30-15.00: Guro Fløgstad og Eli Anne Eiesland:  Ei litta fenomen : kjønnsskifte i norsk.

15.00-15.30: Nina Gram Garmann, Pernille Hansen, Elisabeth Holm, Anna Sara Hexeberg Romøren, Hanne Gram Simonsen, Eirik Tengesdal, Elinor Payne og Brechtje Post: Uttaler voksene konsonantgrupper på en annen måte til barn enn til voksene ?

15.30-15.45: Pause

15.45-16.15: Hana Gustafsson: Language training program for EMI contexts: A cognitive usage-based approach.

16.15-16.45: Jorunn Hetland: Kognitiv lingvistikk: Hvor står vi?

19.30: Middag

Tirsdag 5. juni

9.30-10.00: Olaf Mikkelsen: Et forslag til hvordan framtidskonstruksjoner kan representeres i den kognitive grammatikken – En korpusundersøkelse av [ skal + INF], [ vil + INF] og [ kommer til å + INF.

10.00-10.30: Tor Arne Haugen: Grammatisk og leksikalsk tyding i konstruksjonsnettverk: Valenskonstruksjonar som tydingseiningar.

10.30-10.45: Pause

10.45-11.15: Alexander Lykke: Norsk tempusmorfologi: En studie av norsk-amerikanske nedarvingstalere.

11.15-11.45: Maren Østrem Nesse: Tenker du over korleis du tenker på livet og døden?

11.45-12.45: Lunsj

12.45-13.45: Kasper Boye: Fra grammatikalisering til agrammatisme - en usus-baseret teori om grammatik.

13.45-1400: Pause

14.00-14.30: Pernille Hansen, Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen: Bildebenevning hos eldre innvandrere med demens: Hvilke egenskaper ved ordene påvirker benevningen?

14.30-15.00: Ingeborg Ribu: Forskjeller i semantiske assosiasjoner hos pasienter med Alzheimers sykdom og friske eldre voksne.

15.00-15.15: Avslutning

Arrangør

Universitetet i Oslo og OsloMet – storbyuniversitetet. Sommerkomité: Nina Gram Garmann (OsloMet), Hans-Olav Enger (UiO), Urd Vindenes (UiO) og Tor Arne Haugen (HiVolda).

Kontakt

Nina Gram Garmann,  nina.garmann@hioa.no