HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kompetanse for kvalitet – Erfaringsdelingsseminar i matematikk

Velkommen til erfaringsdelingsseminar i matematikk 18.-19. april 2018 i Oslo. Seminaret er for fagmiljø som tilbyr videreutdanninger i matematikk gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

Sted: Scandic Holberg Hotel, Oslo Dato og tid: onsdag 18. april 2018 kl. 10.30 - torsdag 19. april kl. 14:00

Program

Onsdag 18. April

09.30 – 10.30  Registrering m/enkel servering
10.30 – 10.35  Velkommen v/ Instituttleder/studieleder ved GFU/LUI/OsloMet
10.35 – 11.15  Algebraisk tenkning gjennom hele skoleløpet. Erfaringer fra 2MB, KFK 1.-7. trinn
                      v/ Elisabeta Eriksen, OsloMet
11.20 – 13.00  Lærere presenterer arbeid med algebra på småtrinnet v/Tonje Nordheim, Granly skole
                      i Horten og fagkoordinator i Horten kommune Marianne Eskeland, Slemmestad barneskole,
                      Røyken kommune
                      (pause m/kaffe og frukt)
                      Lærere presenterer arbeid med algebra på mellomtrinnet v/ Ann Kristin Stustad Nybo,
                      Skoger skole, Drammen kommune, Tom Ødegaard Nordheim, Grefsen skole, Oslo kommune 
                      og Christoffer Snarvold Ribbing, Stasjonsfjellet skole, Oslo kommune               
13.00 – 14.00  Lunsj
14.00 – 14.30  Fagfornyelse v/Renate Jensen, rådgiver Bergen kommune og medlem av
                       kjerneelementgruppen for matematikk
14.35 – 16.30  Erfaringsutveksling i grupper og felles v/Camilla Rodal og Gerd Ånestad,
                       OsloMet (inkludert pause m/kaffe og frukt)
18.00 – 19.00  Byvandring
19.00              Middag på Skur 33

Torsdag 19. April             

09.00 - 09.40   Lærere om algebra på ungdomstrinnet v/Jorun Undlien Halle og Jacob Foss Rønning
09.45 – 10.15  Nytt fra realfagstrategien og fagfornyelsen v/Ole Christian Norum, Udir
10.20 – 11.05  Fra kreativ programmering til matematisk forståelse v/Roger Antonsen, UiO
11.05 – 11.35  Pause med utsjekking
11.35 – 12.20  Deltakerundersøkelsen v/Cay Gjerustad NIFU
12.20 – 13.00  Oppsummering/avslutning v/Helga Kufaas Tellefsen, Camilla Rodal og Gerd Ånestad,
                       OsloMet
13.00- 14.00   Lunsj
14.00              Avreise

Det er ikke deltakeravgift på seminaret. Institusjonene dekker selv reise til/fra Oslo. Overnatting og måltider dekkes av arrangøren, men institusjonene må selv dekke og bestille eventuell overnatting fra dagen før.

Påmeldingsfrist onsdag 21. mars 2018. Påmelding til seminaret