HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Konferanse: Fusjoner i høyere utdanning – på bekostning av distriktene?

Hvilke virkninger har fusjoner i høyere utdanning på utdanningstilbudet og rekruttering av arbeidskraft i regionene?

Sted: Pilestredet 35, Rom PH131 Dato og tid: mandag 29. mai 2017 kl. 09.30 - 15.45

Da Distriktshøgskolene ble opprettet på 70-tallet, var et viktig formål å sikre rettferdig tilgang til studieplasser over hele landet, i tillegg til å sikre tilgang på nødvendig kompetanse til arbeidslivet i regioner og kommuner. En pågående strukturreform medfører endringer i styring, fagmiljø og kanskje lokalisering av høgre utdanning i Norge

Fjærlandsfjorden

Hvilke virkninger vil dette få for utdanningstilbud og rekruttering av arbeidskraft i regionene?

Kan en utilsiktet virkning av nye strukturer bli svekket rekruttering til utdanning og arbeidsliv utenfor byområdene? Hvilke mekanismer kan eventuelt etableres som motvirker dette, når det nå dannes store, nye universiteter og høgskoler, som ofte strekker seg over flere fylker?

Senter for profesjonsstudier ved HiOA inviterer til debatt om disse spørsmålene. Sentrale politikere, forskere, universitets- og høgskolerepresentanter og representanter fra arbeidsgiverorganisasjoner kommer for å innlede til debatt.

Velkommen til konferanse 29. mai, i Pilestredet 35, PH131, på HiOA i Oslo.

Meld deg på konferansen

Program

09:30-09:40 Åpning ved rektor Curt Rice, HiOA

Entreprenørene og politikerne:

09:40-09:55 Steinar Stjernø, professor emeritus, HiOA, tidligere leder av Stjernø-utvalget: "Høgere utdanning fra desentralisering til sentralisering?"

09:55-10:10 Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet: "Hvordan kan universitetene og høgskolene levere nok kvalifisert arbeidskraft til hele landet?"

10:10-10:25  Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant Senterpartiet og medlem i KUF-komiteen: "Etter fusjonene - er et desentralisert utdanningstilbud fortsatt mulig?"

10:25-10:40 Debatt

Pause

Forskerne:

10:55-11:15 Peter Arbo, professor, UiT: "Fusjonerte institusjoner - farvel til de regionale forpliktelsene?"

11:15-11:35 Nicoline Frølich, forsker, NIFU: "Strukturreformen - nye spenninger og styringsdilemmaer?"

11:35-11:55 Håvard Helland, professor, SPS: "Regional rekruttering og kvalifisering for lokalt arbeidsmarked"

11:55-12:15 Debatt

Lunsj

Igangsetterne

13:00-13:20 Berit Rokne, rektor, Høgskulen på Vestlandet: "Høgskulen på Vestlandet - for Vestlandet"

13:20-13:40 Gunnar Yttri, forskar, Høgskulen på Vestlandet/Campus Sogndal: "Strukturreforma i historisk perspektiv. Dei nye høgskulane - akademisk springbrett eller regionale kraftverk?"

13:40-13:50 Debatt

Pause

Mottakerne:

14:00-14:20 Åge Skinstad, regiondirektør, NHO: "Kompetansen til NHOs bedrifter over hele landet - hvilke krav stiller det til universitetet og høgskoler?"

14:20-14:40 Jorunn Teien Leegaard, fagleder, KS: "Kompetente medarbeidere til kommunene i hele landet - hvilke krav stiller det til høgere utdanning?"

14:40-14:55 Debatt og avslutning

Kontakt  Kommunikasjonsrådgiver Elise Koppang Frøjd