HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Konferanse: Hva gjør vi med volden?

Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som arrangeres i Oslo 29. november.

Sted: Auditorium Athene 1, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 Dato og tid: onsdag 29. november 2017 kl. 08.30 - 16.00

bilde av tre personer

På konferansen presenterer vi fersk forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. På programmet står blant annet:

  • Hvordan samarbeider krisesentre og andre hjelpetjenester i saker om vold i nære relasjoner?
  • Hvordan blir barn som kommer til Barnehus fulgt opp?
  • Hvordan jobber kommunene med vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer politiet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan opplever foreldre og barn med minoritetsbakgrunn møtet med hjelpeinstansene?
  • Hvordan håndterer rettsapparatet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer voldsutsatte grov vold i parforhold, når de ikke ber om bistand fra hjelpe- eller rettsapparat?

Konferansen retter seg spesielt til deg som jobber med vold i nære relasjoner i hjelpeapparatet, politi- og rettsvesen, og deg som jobber med tematikken i forvaltningen og forskningsinstitusjoner.

Se programmet for konferansen

Forskningen som formidles er resultater fra Voldsprogrammet finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Konferansen arrangeres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

For mer informasjon om Voldsprogrammet, se nettsidene til NOVA og NKVTS.

Påmelding

Konferansen er fulltegnet, men vil bli streamet, følg med på www.hioa.no/tv 

Har du spørsmål?

E-post: h.e.sandnes@nkvts.no

Vil du vite mer? Se filmen: