HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Konferanse: Hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?

Det skal handle om bemanningsbransjen, standardarbeidsforholdet, arbeidsmigrasjon og arbeidstakeres strategier når AFI inviterer til avslutningskonferanse for et stort forskningsprosjekt om temaet.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus Dato og tid: mandag 26. juni 2017 kl. 08.45 - 15.00

Konferanse om vikarbyråer

De siste tre årene har Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA ledet et større forskningsprosjekt, The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work, som har hatt som hovedmål å analysere hvordan framveksten av bemanningsbransjen har påvirket og vært påvirket av økonomisk globalisering, endringer i reguleringen av det internasjonale og norske arbeidsmarkedet, nye migrasjonsstrømmer, og partsrelasjoner. Prosjektet har ligget under NFRs program Velferd, Arbeidsliv og Migrasjon (VAM), og øvrige deltakere har vært Universitetet i Oslo, Mittuniversitetet i Sverige, Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) ved HiOA og Baltic Institute of Social Sciences ved Universitetet i Riga.  

Sammen har vi undersøkt blant annet:

  1. Hvordan har framveksten av bemanningsbransjen preget arbeidslivspolitikk og arbeidslivsreguleringer i et historisk perspektiv? Hvordan har endringer i reguleringen av ut- og innleie av arbeidskraft virket inn på den viktige normen i norsk arbeidsliv – standardarbeidsforholdet?
  2. Hva preger dynamikken på arbeidsplasser med høy grad av innleie der faste og innleide gjør omtrent samme jobb?
  3. Hvilken rolle har bemanningsbyråer med hensyn til å fasilitere arbeidsmigrasjon? Casestudier er arbeidsmigrasjon fra Sverige til Norge og Latvia til Norge.
  4. Hva preger strategiene til arbeidstakere som velger å jobbe gjennom bemanningsbyråer?  

Til avslutningskonferansen for prosjektet har vi invitert den meritterte kanadiske professoren Leah Vosko , som blant annet har forsket på endringer i reguleringen av standardarbeidsforholdet både i Nord-Amerika og Europa.  Konferansen vil bli holdt i HiOAs lokaler i Pilestredet 46 (Athene).

Foredragene kommer til å holdes på engelsk, mens paneldebatten vil foregå på norsk.

Påmelding

Program

 

0845-0915 – Coffee and registration

0915-0930 – Welcome and introduction

                  Prosjektleder og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (HIOA), Anders Underthun

0930-1015 – Challenges to Employment Norms in Canada and Norway: The Regulation of Temporary Agency Work as a Barometer of Change
                  Professor Leah Vosko, York University, Toronto

1015-1045 - The standard employment relationship in Norway 1945-2000: Responses and strategies by unions and employers (Arbeidsutleie som utfordring på det norske standardarbeidsforholdet i et historisk perspektiv)
                  Stipendiat Per Bonde Hansen, Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA)

1045-1100 

BREAK - PAUSE

1100-1120 – The position of temporary work agencies in the Norwegian economy (Bemanningsbransjens plass i norsk økonomi og arbeidsliv)
                  Professor David Jordhus-Lier, Universitetet i Oslo

1120-1140 – Workplace dynamics in the warehouse industry – commitment and power positions among permanent employees and agency workers (Maktdynamikk på lagerarbeidsplasser med høy grad av innleie fra bemanningsbyråer)
                  Docent Gunilla Olofsdotter, MittUniversitetet, Sverige

1140-1200 – The facilitation of labour migration through temporary work agencies: The example of Latvia to Norway. (Fasilitering av arbeidsmigrasjon gjennom bemanningsbyråer – eksemplet Latvia-Norge)
                 Forsker Oksana Zabko, Baltic Institute of Social Sciences

 1200-1230

  LUNCH

1230-1250 - Mobility power in the labour market -  guests at work: Swedish temp nurses in Norway. (Arbeidstakerstrategier blant sykepleiere som jobber gjennom bemanningsbyrå)
                  Professor Hege M. Knutsen og Maiken Bjerga Kiil, Universitetet i Oslo

1250-1310  - Workplace dynamics in the Norwegian construction industry: The impact of labour hire.  (Hvilke konsekvenser har innleie for arbeidsorganisering og maktforhold på norske byggeplasser?)
                  Stipendiat Hedda Haakestad, Senter for Profesjonsstudier, HiOA

1310-1330 -  Renewed union strategies as a response to the emergence of labour intermediaries – a comparison of public sector unions and civil aviation unions.  (Nye fagforeningsstrategier som respons på framveksten av bemanningsbransjen – Sammenligning av helsesektoren og sivil luftfart)
                 Gjesteforsker Darragh Golden, Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA

1330-1345

BREAK - PAUSE

1345-1500 - Debatt (på norsk)

Hva bør være rollen til bemanningsbransjen i Norge i dag - evt. hva utfordrer denne bransjen i dagens arbeidsliv?
Hva er fordelene og utfordringene for arbeidstakere som jobber gjennom bemanningsbyrå?

Panelet består av:

  • Christl Kvam (H, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Anne Cecilie Kaltenborn (direktør i NHO Service)
  • Lars Jacobsen (adm.dir i Randstad Care)
  • Ådne Naper (SV)
  • Lars Johnsen (Transportarbeiderforbundet)

Debatten vil bli ledet av tidligere prosjektleder for forskningsprosjektet, Ann Cecilie Bergene.

Påmelding

Kontaktperson:  Anders Underthun, AFI ved HiOA