HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Konferanse: Samfunnets risikofaktorer – kunnskap og råd

Hvilken kunnskap har vi om samfunnets risikofaktorer og hvilke råd gir forskningen?

Sted: Eva Balkes Hus, Pilestredet 48, auditorium S141 rett til venstre etter inngangen. Dato og tid: fredag 27. oktober 2017 kl. 11.00 - 15.00

Mange av forskningsprosjektene i Forskningsrådets program for samfunnssikkerhet (SAMRISK 2) nærmer seg slutten, og den 27. oktober presenteres denne forskningen. Hva er viktige funn fra denne forskningen? Hvilke anbefalinger kan den gi for framtidens arbeid med samfunnssikkerhet?

SAMRISK konf PicMonkey Collage

Kl.11.00 Åpning

Kl.11.15 Rescue-prosjektet: Presentasjon og diskusjon

Kl.11.50 Lunsj

Kl.12.30 Presentasjon og diskusjon av prosjekt under tema Samarbeid, ledelse og organisering

Kl.13.50 Presentasjon og diskusjon av prosjekt under tema Sosiale strukturer, verdier og tillit.

Kl.14.50 Oppsummering

Se hele programmet her

Sted:  Eva Balkes Hus, Pilestredet 48, auditorium S141 rett til venstre etter inngangen.

  • Professor Harald Hornmoen har ledet et prosjekt som blant annet tester verktøy som kan gjøre det enklere for journalister å bruke sosiale medier i krisesituasjoner.
  • Prosjektleder Per Lægreid har rettet oppmerksomheten mot utviklingen av feltet samfunnssikkerhet i Norge etter 22. Juli.
  • Forsker Ardis Storm-Mathisen har ledet Homerisk-prosjektet som har hatt mål om å få frem hva slags ressurser vanlige folk (hushold) representerer i kriser og hva slags beredskap de utgjør.
  • Prosjektleder Kari Steen-Johnsen har undersøkt konsekvensene av terrorisme, når det gjelder tillit og politiske holdninger.
  • Nina Græger har ledet et prosjekt som har stilt spørsmålet Hva gjør staten for norske borgere i utlandet?
  • Prosjektleder Eirik Albrechtsen har sett på veiskiller i norsk samfunnssikkerhetsarbeid som følge av 22. Juli?
  • Prosjektleder Therese Sandrup På hvilke måter påvirker “radikaliseringsfokuset” lokalsamfunn
  • Maria Gabrielsen Jumbert har ledet en gruppe som har jobbet med risikokommunikasjon i nye kommunikasjonskanaler.

Seminaret vil ha to hovedbolker og belyser følgende tema:

a) Samarbeid, ledelse og organisering

b) Sosiale strukturer, verdier og tillit

Påmelding (Forskningsrådets nettsider)