meny
søk
English

Kunnskapsbasert praksis og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten

Konferansen for deg som er opptatt av kunnskapsbasert praksis innen pasientbehandling, fagutvikling, ledelse, undervisning og forskning.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, Det store Auditoriet (N002.107) Dato og tid: torsdag 9. november 2017 kl. 08.30 - 15.30

Hensikten med konferansen er å bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om utvikling av en kunnskapsbasert praksis i de ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Program og påmelding

Mer informasjon om konferansen, påmelding og program (Kompetansebroen)

 Pris: kr 650 (inkl. kaffe/te og lunsj)

Posterutstilling og posterpris

Har du et prosjekt du vil presentere? Det vil være anledning til å presentere prosjekter på posterutstillingen.

  • Frist for innsending av abstract til posterpresentasjon er 9. oktober 2017.
  • Abstract sendes til gro.rokholt@hioa.no

Arrangører

Arrangører er Nettverk for kunnskapsbaserte helsetjenester i Oslo og Akershus. Nettverket er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Folkehelseinstituttet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Akershus og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi håper å se deg og kollegaene dine på konferansen!
Velkommen!