HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalitativt metodeforum: Hvilken kunnskap får vi gjennom feltarbeid og observasjon?

Kristin Buvik innleder.

Sted: Pilestredet 46, rom PA318 (3. etasje) Dato og tid: onsdag 21. november 2018 kl. 14.30 - 16.00

Feltarbeid og observasjon er utbredt som datainnsamlingsmetoder i kvalitativ forskning. Men selv om mange lovpriser betydningen av å ha "vært der" ( being there ), er det ikke gitt hvilken kunnskap man får gjennom feltarbeid og observasjon. Kristin Buvik innleder om tema og Camilla Mevik kommenterer.

Kristin Buvik er sosiolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling rusmidler og tobakk. Buvik har lang erfaring med feltarbeid og observasjon som metode i tilknytning til forskning på tema knyttet til alkohol og uteliv, alkohol og arbeidsliv, samt tiltak på asylmottak.

Camilla Mevik er sosialantropolog og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Mevik skal gjøre feltarbeid «til sjøs» som del av sitt PhD arbeid «Formation of an off shore identity».

Arrangementet er åpent for alle, ingen påmelding.

Velkommen!

Kontakt: Hanna Marie Ihlebæk