HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lån, klær og DAB til frokost – har du noe å klage på?

Forbruksforskningsinstituttet SIFO inviterer til frokostseminar om de nyeste forbrukstrendene.

Sted: Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7 Dato og tid: torsdag 15. juni 2017 kl. 08.00 - 10.00

illustrasjonsbilde kredittkort

SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å framskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes interesser. En del av datamaterialet er knyttet til områder der SIFO ønsker å følge utviklingen over tid. 

#SIFOsurvey

Program

På frokostseminaret vil vi denne gangen presentere noen utvalgte forbruksområder med innleggene:

  • Christian Poppe: Forbrukskreditt – et samfunnsproblem?  
  • Torvald Tangeland: ‘Pushing’ av usikret kreditt – hvor og til hvem?
  • Elling Borgeraas: Eiendomsskatt  bare pest og plage?
  • Pål Strandbakken: Reklamasjon og garanti – samme sak?
  • Ingun Grimstad Klepp og Kirsi Laitala: Billige og dårlige klær – og få klager
  • Dag Slettemeås og Thea Grav Rosenberg: DABbende forbrukerinteresse?

Frokost fra kl. 8, seminarstart 8.30.

Velkommen! 

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver Kjersti Lassen

Påmelding innen fredag 9. juni.