HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lansering av Ung i Oslo 2018

Oslo kommune ønsker velkommen til lanseringa av Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo på OsloMet.

Sted: OsloMet, Pilestredet 32, store auditorium Dato og tid: tirsdag 19. juni 2018 kl. 13.00 - 15.30

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018.

Vinteren 2018 ble hele elevpopulasjonen på ungdomstrinnet og i videregående skole invitert til å svare på undersøkelsen, og over 25 000 ungdommer har respondert. Undersøkelsen gir en bred beskrivelse av ungdoms livssituasjon i Oslo; lokale variasjoner i bydelene, Oslo sammenliknet med landet og variasjoner over tid.

Hovedformålet med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av politikk og tiltak rettet mot ungdom. Funnene er interessante for alle som er opptatt av ungdoms levekår.

Arrangør: Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten

Meld deg på arrangementet

Les mer om Ung i Oslo 2018