HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lunsjpåfyll: Pasienter med KOLS — en sårbar og "glemt" gruppe?

Temaet for dette lunsjpåfyllet er KOLS-pasienters opplevelse av å være alvorlig syke. Hvordan blir disse pasientene inkludert i beslutninger om behandling og omsorg sett fra pasienter, leger og sykepleieres ståsted?

Sted: Biblioteket Kjeller (i midtblokka, 3. etasje) Dato og tid: torsdag 25. januar 2018 kl. 11.00 - 12.00

Førsteamanuensis Heidi Jerpseth ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på Kjeller, presenterer funn fra en kvalitativ studie med perspektiv fra leger, sykepleiere og pasienter.

Jerpseth har skrevet doktogradsavhandlingen «Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making», avlagt ved UiO våren 2017.