meny
søk
English

Masterstudium i rehabilitering 10 år!

Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til markering av 10-årsjubileet for masterstudiet i rehabilitering og habilitering. Alle nåværende og tidligere studenter og ansatte ved utdanningen er velkomne! Seminaret er også åpent for alle interesserte i rehabiliteringsfeltets utvikling.

Sted: Pilestredet 50, Auditorium G418 Dato og tid: torsdag 14. september 2017 kl. 12.30 - 18.00

Program

12.30

Velkommen v/ instituttleder Hege Bentzen og programansvarlig Per Koren Solvang

Kunstnerisk innslag v/ forfatter Thorvald Steen.

13.00

Tverrfaglighet og det sosiale vendepunktet: Tilblivelsen av et masterstudium i rehabilitering og habilitering.

v/ professorene Per Koren Solvang og Sigrid Østensjø

13.30

Faglig utvikling og yrkesliv: Studentperspektiv på masterstudiet.

v/ kommunalsjef Solrun Hauglum og stipendiat Linda Aimee Hartford Kvæl

14.00 Pause

14.15

Et sosialt vendepunkt eller rehabiliteringens endepunkt? En diskursanalyse av norsk politikk og praksis.

v/ stipendiat Anne-Stine Røberg

14.45

Rehabilitering som tverrprofesjonelt felt.

v/ lektor og seniorforsker Thomas Maribo, Århus Universitet/Marselisborgsenteret

15.45 Pause

16.00

Opptrappingsplanen og den nye definisjonen av rehabilitering

v/ avdelingsdirektør Bente Moe, Helse- og omsorgsdepartementet

16.30

Lett bevertning og mingling

18.00 Slutt

Påmelding

Påmelding innen 11. september 2017.

Om innlederne

Thorvald Steen er forfatter, forkjemper for menneskerettigheter og har brukt erfaringene fra livet med muskelsykdom blant annet i romanen Vekten av snøkrystaller fra 2006. I august 2017 gir han ut en roman som er inspirert av oppdagelsen av muskelsykdommens tilstedeværelse hos både hans far og bestefar.

Per Koren Solvang er sosiolog og professor ved HiOA. Han er programansvarlig for masterstudiet i rehabilitering og habilitering.

Sigrid Østensjø er fysioterapeut og professor ved HiOA. Hun har arbeidet med masterstudiet fra oppstarten.

Solrun Hauglum er ergoterapeut og kommunalsjef i Vaksdal kommune. Hun var student i det første kullet i masterstudiet som startet opp i 2007.

Linda Aimee Hartford Kvæl er fysioterapeut og doktorgradsstipendiat ved HiOA. Hun tok mastereksamen i rehabilitering i 2015.

Anne-Stine Røberg er sykepleier og doktorgradsstipendiat ved HiOA. Hun er fagsjef for sykepleie ved Sunnaas Sykehus.

Thomas Maribo er fysioterapeut og seniorforsker tilknyttet Marselisborgsenteret i Århus. Han er også klinisk lektor med ansvar for fagområdet rehabilitering ved Den sundhetsfaglige kandidatutdannelse ved Århus Universitet.

Bente Moe er avdelingsdirektør for Avdeling for minoritetshelse og rehabilitering i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun er sentral i arbeidet med å utvikle en ny offentlig definisjon av rehabilitering.