HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Michael Lipsky på OsloMet

«Street-Level Bureaucracy – revisited”

Sted: Pilestredet 46, Athene Dato og tid: onsdag 13. juni 2018 kl. 09.00 - 10.30

Med boken "Street-Level Bureaucracy" fra 1980 endret Michael Lipsky vår forståelse av betydningen av det stedet der staten møter borgerne: bakkebyråkratiet. Det omfatter der lærerne møter elevene, legene møter pasientene og sosialarbeiderne møter brukerne. Disse møtene er viktige for kvaliteten på tjenestene, og de bidrar også til å forme borgernes oppfatninger av velferdsstaten. I disse møtene skapes det også politikk. Derfor blir bakkebyråkratene forstått også som «policy makers».

Perspektivet Lipsky utviklet er minst like viktig i analyser av blant annet legearbeid, lærerarbeid, politiarbeid, NAV-arbeid og sosialt arbeid, i dag som det var på 1980-tallet. Når Lipsky nå kommer til OsloMet, er det en spesiell anledning for de mange som har hatt nytte av og brukt hans teorier – og en anledning for andre å bli bedre kjent med dem.

Michael Lipsky foreleser: «Street-Level Bureaucracy – revisited”
Introduksjon ved senterleder Oddgeir Osland, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Velkommen!

Arrangør : Senter for profesjonsstudier (SPS)