HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

NALF temamøte: Det er langt mellom kvinnelige ledere i næringslivet. Hva skal til for å bedre kjønnsbalansen?

AFI-forsker Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år. På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere.

Sted: Styrerommet, Pilestredet 46 (3. et), OsloMets campus Dato og tid: tirsdag 16. oktober 2018 kl. 14.00 - 16.00

Anne Grethe Solberg

Er det for eksempel sånn:

-          at kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse

-          at kvinner systematisk diskrimineres

-          at kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere

-          at det finnes noe «glasstak» som hindrer kvinner i å bi ledere

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egn bok «Kjønnsbalanse i ledelse» argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Påmelding - helst innen fredag 12. oktober 2018.

V E L K O M M E N

Mvh Norsk arbeidslivsforum