HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

NSA frokostmøte: «Utenforskap i alderdommen»

Hva menes egentlig med sosial ekskludering av eldre? Hvilke barrierer møter eldre innvandrere i kontakt med helsetjenestene? Dette er noen av de spørsmålene som vil bli tatt opp på Norsk selskap for aldersforskning sitt frokostmøte 22. november.

Sted: OsloMet Storbyuniversitet, Pilestredet 46 (P46), Rom PA308 (3.etasje) Dato og tid: torsdag 22. november 2018 kl. 08.00 - 09.45

Illustrasjonsbilde av gullfisker

Utenforskap, eller sosial ekskludering, fører til ulikhet i kontroll, makt og rettigheter på viktige livsområder. Det har konsekvenser for samfunn, nabolag og individer. Eldre kan oppleve utenforskap på mange forskjellige måter -  for eksempel i form av materielle ressurser, sosiale relasjoner og aktiviteter, tilgang til tjenester, og ekskludering i nabolaget.

Hva menes egentlig med sosial ekskludering av eldre? Hvilke barrierer møter eldre innvandrere i kontakt med helsetjenestene? I hvilken grad blir eldre ekskludert fra arbeidslivet? Dette er noe av temaene som drøftes når Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) ønsker velkommen til frokostseminar om Utenforskap i alderdommen.

Program

0800-0815
Kaffe, rundstykker og mingling
Velkommen ved Marijke Veenstra, styreleder NSA & forsker ved NOVA/OsloMet       

0815-0840
Domains of social exclusion in old age, forsker Marja Aartsen, NOVA/OsloMet

0840-0905
Older migrants' experiences of barriers in health care v/ Sanjana Arora, stipendiat, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

0905-0930
Blir seniorer ekskludert fra rekrutteringsmarkedet? v/ Roger Moen, Fagsjef Senter for Seniorpolitikk

0930-0945
Spørsmål, diskusjon og avslutning

Om innlederne

Marja Aartsen er forsker ved NOVA, OsloMet. Hun er sosiolog og forsker på sammenhengen mellom sosiale relasjoner og mental og fysisk helse blant eldre. Hun er også del av et COST-nettverk om sosial ekskludering av eldre bestående av renommerte forskere fra flere europeiske land. 

Sanjana Arora er stipendiat ved Fakultet for helsevitenksap, OsloMet. Hun forsker på livet som eldre med migrasjonsbakgrunn.

Roger Moen er fagsjef ved Senter for seniorpolitikk hvor han koordinerer FoU-aktiviteten og arbeider med fagutvikling, formidling og veiledning.

Påmelding til frokostseminaret

Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.

Du melder deg på ved å fylle ut feltene under. NB! frist for påmelding er 19. november.