HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Områdeløft som metode – er erfaringene fra Groruddalssatsingen nyttig for andre kommuner?

By- og regionforskningsinstituttet NIBR inviterer til CIENS-frokost 29. mars.

Sted: Møterom Hagen, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo Dato og tid: onsdag 29. mars 2017 kl. 08.30 - 10.00


 

Arbeidsmetoden områdeløft er en ekstraordinær innsats i områder der sosiale, fysiske og levekårsmessige utfordringer er større enn andre steder. De sammensatte problemstillingene krever bred ressursmobilisering på tvers av forvaltningsnivåer, fagfelt og ved å involvere lokalbefolkning, sivilsamfunn og næringsliv. Hvilke tankegods og arbeidsmetoder har vist seg å fungere og hva er lite gunstige tilnærminger?

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i tjenester og nærmiljøer i Groruddalen. Gjennom den første perioden av satsingen (2007-16) ble det utviklet en arbeidsmetode for områdeløft som nå videreutvikles gjennom den nye satsingen (2017-26). Også i andre kommuner jobbes det med områderettede innsatser. Hvor overførbare er erfaringene og metodene til dem?

Tre håndbøker har blitt laget om metoden.  På CIENS-frokosten 29. mars får vi presentasjoner fra de tre hovedforfatterne av håndbøkene .

Program

Kommentatorer

  • Hege Arnesen, Rådgiver, Samfunnsplanavdelingen, Østfold fylkeskommune
  • Gyrid Mangersnes, Prosjektleder for Borgenprosjektet i Asker kommune

Påmelding (av hensyn til frokostservering – Frokost serveres fra 08:15) 

CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn

CIENS er et strategisk samarbeid om forskning på samfunn og miljø mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo.