HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Plan- og bygningsloven 3.0 – Ivaretar loven behovene i dagens samfunn?

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De kommer nå med sine anbefalinger, og resultatene presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august.

Sted: Litteraturhuset i Oslo Dato og tid: onsdag 29. august 2018 kl. 08.30 - 13.00

Evalueringen av plan- og bygningsloven (2008)

Har vi en plan- og bygningslov som ivaretar behovene i dagens samfunn? Som gir rammer for et konstruktivt samspill mellom myndigheter og marked? Som gir virkemidler til å gjennomføre det grønne skiftet? Og virkemidler for et helsefremmende skifte i norsk by- og stedsutvikling?

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De kommer nå med sine anbefalinger, og resultatene presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Meld deg på!

Last ned programmet (PDF, 2.0 MB)

Foreløpig program

08.30 PBL 2008: Legitim ramme om «rules of the game»?

Velkommen
Gro Sandkjær Hanssen (NIBR-OsloMet / NMBU)

Kommentar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Statssekretær Lars Jacob Hiim (H)

08.50 SAMSPILL MYNDIGHETER OG MARKED

Strategisk og konsistent? Den strategiske vendingen i planleggingen – hvilke brikker mangler? 
Nils Aarsether (NORUT) 

Plan og gjennomføring
Berit Nordahl (NIBR-OsloMet) og Elin Børrud (NMBU)

Hvordan møte markedets behov for effektive planprosesser? Prosjektbasert planlegging som fast-track
Fredrik Holth (NMBU)

09.35 SAMTALE OM SAMSPILL: MYNDIGHETER OG MARKED

 • Ellen de Vibe, Direktør, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
 • Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune (?)
 • Reidun Rimberg, sivilarkitekt i CIVITAS

10.00 FELLES ARENA FOR KAMPEN MELLOM INTERESSER OG HENSYN?

PBL som samordningsmekanisme
Nikolai K. Winge (UiO)

Helhetlig?
Arild Buanes (UiT) og Marius Grønning (NMBU)

Regionalt nivå som koordinerende mellomnivå
Ulla Higdem (HINN)

10.35 SAMTALE OM SAMSPILL: LOKALT, REGIONALT, NASJONALT – by/omland

 • Gunn Marit Helgesen, KS
 • Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania
 • Grethe Salvesvold (Skedsmo kommune)

11.00 SIKRES KLIMAHENSYN OG MILJØHENSYN MED DAGENS PLANSYSTEM?

Klima
Gro Sandkjær Hanssen (NIBR-OsloMet/ NMBU)

Miljø- og naturmangfold: Miljøklagenemd
Nikolai Winge (UiO)

11.30 SAMTALE OM GRØNT SKIFTE I PLANLEGGINGEN?

 • Maren Esmark, Naturvernforbundet
 • Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF
 • Asker kommune?

12.00 SIKRES SOSIAL BÆREKRAFT MED DAGENS PLANSYSTEM?  (MED LUNSJ)

Hvordan sikres folkehelse?
Hege Hofstad (NIBR-OsloMet/ NMBU)

Nye instrumenter for bolig
Berit Nordahl (NIBR-OsloMet)

Medvirkning som sosial bærekraft
Torill Nyseth (UiT) og Toril Ringholm (HINN)

Demokratisk, kunnskapsbasert og effektiv planlegging? Behov for ny lov?

 • Nils Aarsæther (NORUT)
 • Gro Sandkjær Hanssen (NIBR-OsloMet/ NMBU)
 • Nikolai K. Winge (UiO)

13.00 AVSLUTNING – OG MINGLELUNSJ

Meld deg på!

Last ned programmet  (PDF, 2.0 MB)