HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Plan- og bygningsloven 3.0 – Ivaretar loven behovene i dagens samfunn?

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De kommer nå med sine anbefalinger, og resultatene presenteres på Litteraturhuset onsdag 29. august.

Sted: Litteraturhuset i Oslo Dato og tid: onsdag 29. august 2018 kl. 08.30 - 13.00

Evalueringen av plan- og bygningsloven (2008)

Har vi en plan- og bygningslov som ivaretar behovene i dagens samfunn? Som gir rammer for et konstruktivt samspill mellom myndigheter og marked? Som gir virkemidler til å gjennomføre det grønne skiftet? Og virkemidler for et helsefremmende skifte i norsk by- og stedsutvikling?

De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008). Arbeidet er ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. De har nå kommet med sine anbefalinger, og resultatene ble presentert på Litteraturhuset onsdag 29. august.

Opptak av arrangementet (YouTube)

Presentasjonene fra dagen kan lastes ned som PDF.

Program

08.30 PBL 2008: Legitim ramme om «rules of the game»?

Introduksjon (PDF)
Gro Sandkjær Hanssen (NIBR, OsloMet og NMBU)

Kommentar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Statssekretær Lars Jacob Hiim (H)

08.50 SAMSPILL MYNDIGHETER OG MARKED

Strategisk og konsistent? Den strategiske vendingen i planleggingen – hvilke brikker mangler? (PDF)
Nils Aarsether (NORUT) 

To plannivåer (PDF)
Elin Børrud (NMBU)

Gjennomføring (PDF)
Berit Nordahl (NIBR, OsloMet)

Hvordan møte markedets behov for effektive planprosesser? Prosjektbasert planlegging som fast-track (PDF)
Fredrik Holth (NMBU)

09.35 SAMTALE OM SAMSPILL: Samspillet mellom næring og byutvikling - med innovasjonsdistriktene som case

 • Ellen de Vibe, Direktør, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
 • Kjetil Lund (Ap), Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune
 • Reidun Rimberg, sivilarkitekt i CIVITAS

10.00 FELLES ARENA FOR KAMPEN MELLOM INTERESSER OG HENSYN?

PBL som samordningsmekanisme (PDF)
Nikolai K. Winge (UiO)

Helhetlig? (PDF)
Arild Buanes (UiT) og Marius Grønning (NMBU)

Regionalt nivå som koordinerende mellomnivå (PDF)
Ulla Higdem (HINN)

10.35 SAMTALE OM SAMSPILL: LOKALT, REGIONALT, NASJONALT – by/omland

 • Hilde Reine, Leder fagenhet for plan, miljø og folkehelse i Buskerud
 • Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania
 • Grethe Salvesvold, Skedsmo kommune

11.00 SIKRES KLIMAHENSYN OG MILJØHENSYN MED DAGENS PLANSYSTEM?

Klima og miljø (PDF)
Gro Sandkjær Hanssen (NIBR, OsloMet og NMBU)

Hvem vokter vokterne; om kontroll i miljøforvaltningen (PDF)
Nikolai Winge (UiO), Fredrik Holth (NMBU)

11.30 SAMTALE OM GRØNT SKIFTE I PLANLEGGINGEN?

 • Maren Esmark, Naturvernforbundet
 • Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF
 • Fredrik Holth (NMBU)
 • Gro Sandkjær Hanssen (NIBR, OsloMet og NMBU)

12.00 SIKRES SOSIAL BÆREKRAFT MED DAGENS PLANSYSTEM?

Hvordan sikres folkehelse?   (PDF)
Hege Hofstad (NIBR, OsloMet og NMBU)

Nye instrumenter for bolig (PDF)
Berit Nordahl (NIBR, OsloMet)

Medvirkning som sosial bærekraft   (PDF)
Torill Nyseth (UiT) og Toril Ringholm (HINN)

Oppsummering: Demokratisk, kunnskapsbasert og effektiv planlegging? Behov for ny lov? (PDF)

 • Nils Aarsæther (NORUT)
 • Gro Sandkjær Hanssen (NIBR-OsloMet / NMBU)

Bøkene