HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Presentasjon av vårens masterkandidater ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Velkommen til presentasjon av vårens masterkandidater ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag:
· Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap · Masterstudiet i bibliotek, styring og ledelse

Sted: Pilestredet 48, rom P168 Dato og tid: mandag 19. juni 2017 kl. 08.30 - 15.00

0830 Introduksjon ved Svanhild Aabø og Nils Pharo

0835 Marit Andersen Somby: Å gå foran som et godt eksempel. Om lederutvikling i folkebiblioteksektoren

0905 Anne Clementz og Cecilie Røe: Der ingen ville se, at så mye kunne skje - Et studie over hvordan konfliktsituasjoner og uønsket adferd fra brukere påvirker arbeidsmiljøet i folkebibliotek

0935 Lisbeth Stjern: Effekten av innføring av et discovery søkeverktøy: en casestudie

Pause

1015 Caroline Musæus og Pernille Karlsen: Vil felles frustrasjon gi felles struktur? En casestudie av dokumenthåndtering og metadatabehov i en ingeniørbedrift.

1045 Karoline Hoff: "Annoteringsverktøyet TORCH - Brukskvalitetstesting av et annoteringsverktøy"

1115 Kristin Østerholt: Læreres informasjonskompetanse: erfaringer med informasjonsinnhenting og læring i arbeid og studier

1145-1245 Lunsj for kandidater og veiledere

1245 Ingrid Kornstad: "Det er det personlige som engasjerer": Intensjoner og praksis ved bruk av sosiale medier i norske folkebibliotek.

1315 Ellen Berg Larsen: Lesing «live» - møter mellom ungdom og litteratur

Pause

1400 Hanne Nesset: Skolebibliotekarers holdninger til digitale læremidler: En nasjonal spørreundersøkelse

1430 Elise Salmi: Bruk og opplevelse av litteratur i Lesefrø-barnehagen. Undertittel: En evaluering av prosjektets gjennomføring og resultater