HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ragnhild Fugletveit disputerer

Ragnhild Fugletveit disputerer med ph.d. isosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlingen:
Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? -En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker.

Sted: Pilestredet 35, PH 322 Dato og tid: mandag 10. desember 2018 kl. 10.00 - 12.00

  Mer om disputasen

Ragnhild Fugletveit arbeider ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og velferdsfag

Prøveforelesning

Mandag 10. desember  2018 kl. 10.00

Oppgitt emne: Drøft erfaringsbegrepet i lys av symbolsk interaksjonisme og sosial konstruksjonisme.

Disputas

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling mandag 10. desember kl. 12.00.

Opponenter

Første opponent: førsteamanuensis/lektor ph.d.- Sune Qvotrup Jensen, Aalborg universitet
Andre opponent: professor Tor- Johan Ekeland, Høgskolen i Volda
Tredje opponent: professor Irene Levin, OsloMet – storbyuniversitetet

Leder av disputasen

Prøveforelesning og disputas blir ledet av dekan Ann-Helén Bay, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Veiledere

Hovedveileder: professor Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold
Medveileder: professor Ingeborg Marie Helgeland, OsloMet – storbyuniversitetet

Sammendrag

Sammendrag
Abstract