HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Rapportlansering: Eldres boligsituasjon

Velkommen til lansering av NOVA-rapport om eldres boligsituasjon den 28. februar 2017.

Sted: Athene, Pilestredet 46, 1. etg., Høgskolen i Oslo og Akershus Dato og tid: tirsdag 28. februar 2017 kl. 13.00 - 14.30

Eldre par ser på tegning av leilighet. Foto: colourbox.com

Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til lansering av rapporten Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring tirsdag 28. februar 2017. Bakgrunnen for rapporten er aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester. Vi vet at antallet eldre vil øke betraktelig fram mot 2060. Samfunnets aldring stiller oss overfor en rekke utfordringer som reflekteres i rapportens problemstillinger.

Vi diskuterer blant annet hva kommunene gjør for å fremme en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor, og drøfter eldreboligpolitikkens normative premisser gjennom økonomifaglige briller. I tillegg analyseres utviklingen av eldres boligpreferanser, boligkapital og flyttemønster over tid.

Basert på en internettsurvey fra 2016 spør vi i hvilken grad eldre og seniorer tilpasser sin boligsituasjon strategisk med tanke på alderdom, for eksempel ved å foreta tilpasninger av eksisterende bolig eller flytte til en mer lettstelt leilighet. Dette er et viktig spørsmål også fordi det offentlige kan spare penger på omsorgsboliger og institusjoner, hvis flere bor lengre i eget hjem og mottar tjenester der. Av den grunn diskuterer vi også hvordan det offentlige kan styrke befolkningens muligheter og insentiver til å investere i egen boligsituasjon med tanke på aldring.

Meld deg på seminaret til konferanser@nova.hioa.no

Program

13.05-13.10    
Jardar Sørvoll: Rapporten Eldres boligsituasjon: en kort introduksjon

13.10-13.30   
Viggo Nordvik: «Betraktninger om boligpolitikk for eldre. Et blikk gjennom økonomistiske briller»

13.25-13.50    
Hans Christian Sandlie: «Eldre på boligmarkedet»

13.50-14.10   
Jardar Sørvoll: «Kommunal boligpolitikk i lys av samfunnets aldring»

14.10-14.30    
Forberedte kommentarer fra salen

Har du spørsmål vedrørende seminaret, ta kontakt med informasjonsleder Halvard Dyb: halvard.dyb@nova.hioa.no