HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Rapportlansering: Nettovergrep mot barn - et samfunnsproblem?

Det er snart 30 år siden vi tok i bruk internettet. Fortsatt har vi bare begrenset kunnskap om hva som skjer der ute – ikke minst når det gjelder nettovergrep mot barn. Torsdag 6. desember slipper NOVA ved OsloMet rapporten Internettovergrep mot barn i Norge 2015 – 2017

Sted: S-141, Pilestredet 48 OsloMet - storbyuniversitetet Dato og tid: torsdag 6. desember 2018 kl. 09.00 - 10.30

illustrasjonsbilde av deprimert gutt foran en pc

NOVA ved OsloMet inviterer til lansering av rapporten: Internettovergrep mot barn 2015 – 2017. Basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning vil professor Svein Mossige og psykolog Line Merete Tangen Aanerød gi oss et innblikk i blant annet hva nettovergrep er og hvilke typer nettovergrep som avdekkes i Norge. Videre beskrives politiets utfordringer ved etterforskning av nettovergrep og tjenestetilbyderes erfaring med nettovergrep. Prosjektet er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Program

Dørene åpnes klokka 0830 - og vi byr på kaffe, te samt noe å bite i.

0900:0910     
Åpning ved Marianne Dæhlen forskningsleder NOVA ved OsloMet

0910:0930          
Presentasjon av hovedfunn fra prosjektet
Ved Svein Mossige, UiO og NOVA ved OsloMet og spesialist i voksenpsykologi Line Merete Tangen Aanerød

0930:0940
Hva ser Kripos?
Seksjonsleder Laila Søndrol ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos

0940:0950
Hvordan jobber politiet med saker som omfatter nettovergrep mot barn?
Marianne Høyer, politiadvokat II, fagleder voldtekt og påtaleansvarlig for SOBI-gruppa
(Seksuelle overgrep mot barn på Internett),  ved Trøndelag politidistrikt

0950:1000
Utfordringer på nettet
Marianne Neraal, Policy Manager Facebook Norge

1000:1020
Kommentarer

Kristin Bilberg, seniorrådgiver Justis- og beredskapsdepartementet

Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Knut Hermstad, rådgiver ved RVTS Midt

1020:1030
Avslutning

Ordstyrer: Forskningsleder Marianne Dæhlen, NOVA ved OsloMet

Direktesending

Vi kan glede de av dere som er forhindret fra å komme på lansering med at det blir mulig å følge arrangementet fra klokka 09.00 fra denne adressen

https://mediasite.hioa.no/Mediasite/Play/fad909d971ab4ae3b863f306513cedef1d

Påmelding

Du melder deg på ved å fylle inn navn og e-postadresse i feltene under

Om forfatterne

Bilde av forsker Svein Mossige

Svein Mossige er professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Forsker I ved NOVA, OsloMet, hvor han har vært leder av Voldsprogrammet. Er spesialist i klinisk  barne- og ungdomspsykologi. Underviser og veileder psykologer i videreutdanning. Arbeider som sakkyndig i strafferettsaker.

Portrett av Line Merete Tangen Aanerød

Line Merete Tangen Aanerød er spesialist i voksenpsykologi, familieterapeut og har fordypning i klinisk sexologi. Hun har erfaring fra behandling av bl.a. seksualovergripere. Hun arbeider som sakkyndig i strafferettsaker og som barnesakkyndig for barneverntjenester, fylkesnemnder og rettssystem. Aanerød var med å starte Nasjonalt kompetansenettverk for behandling av overgripere i 2016. Hun driver privatpraksis i Telemark, brukes som foredragsholder og har gjennom 2018 vært tilknyttet Voldsprogrammet ved Nova i 2018.  

Øvrige bidragsytere

Portrettbilde

Laila Søndrål er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø 2003. Ansatt ved Kontoret for voldsoffererstatning etter endt utdanning i 2003. Har vært ansatt i politi og påtalemyndighet fra 2005, og har jobbet som politiadvokat i Østfinnmark pd, Oslo pd, og Kripos, samt vært leder for retts- og påtaleenheten i Østfinnmark politidistrikt. Er i dag seksjonsleder ved seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos.

Portrett av Marianne Høyer

Marianne Høyer er politiadvokat II, fagleder voldtekt og påtaleansvarlig for SOBI-gruppa (Seksuelle overgrep mot barn på Internett), Trøndelag politidistrikt.

Marianne Neraal

Marianne Neraal er policy manager for Facebook i Norge og Danmark. Før dette var hun utenrikspolitisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe. Marianne har vært seniorrådgiver i Nordisk ministerråd i København på generalsekretærs kontor, har jobbet i utenriksdepartementet og har erfaring fra FNs hovedkvarter i New York og den norske EU-delegasjonen i Brussel. Hun har en bachelor i journalistikk fra University of Queensland og en master i europeiske studier fra Aalborg Universitet.

Portrett av Kristin Bilberg

Kristin Bilberg er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Bilberg har en samfunnsvitenskapelig mastergrad i vitenskap, innovasjon og teknologi fra Universitet i Aalborg og Universitetet i Maastricht samt et masterprogram i strategisk ledelse fra BI. Hun har jobbet bl.a. i politiet, EU-kommisjonen og i departementene med analyse, etterretning og forskning, og i de siste 10 årene hatt et særlig fokus på risiko på nett, teknologi, datakriminalitet og kriminalitetsforebygging.

Portrett av Knut Hermstad

Knut Hermstad er rådgiver ved RVTS Midt og leder av Nasjonalt kompetansenettverk for behandling av personer som begår seksuelle overgrep. Han har doktorgrad på temaet menn som begår seksuelle overgrep, og har jobbet med terapi, forskning og fagutvikling innenfor dette feltet i mer enn 25 år.

Arild Johan Myrberg er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

 

Kontaktperson: Halvard Dyb, NOVA ved OsloMet ( halvard.dyb@oslomet.no)