HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Removing barriers for Active Citizenship by involving persons with disabilities in Europe

Hva skal til for å oppnå full og effektiv deltakelse for funksjonshemmede? Seminar om aktivt medborgerskap og funksjonshemming i Europa.

Sted: Hotel Radisson Blue Scandinavia Holbergsgate 30, 0166 Oslo Dato og tid: torsdag 9. november 2017 kl. 09.00 - 13.30

Blurry city street with people. Blue and white. Photo: colourbox.com

NOVA inviterer deg til å delta på seminar for å diskutere hovedfunnene og politikkanbefalingene fra den første store kryssnasjonale og sammenlignende studien av aktivt medborgerskap og funksjonshemming i Europa: DISCIT - Making Persons with Disabilities Full Citizens.

FNs generalforsamling vedtok Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i desember 2006. Ved å slutte seg til FN-konvensjonen har norske og andre lands myndigheter forpliktet seg til å sikre funksjonshemmede muligheter for "full og effektiv deltakelse" i samfunnet. DISCIT har undersøkt i hvilken grad europeiske land kan sies å leve opp til disse forventningene ved å se nærmere på tre dimensjoner av det vi kaller ‘aktivt medborgerskap’. 

I DISCIT har forskerne sammenlignet hvordan funksjonshemmingspolitikken i ni europeiske land påvirker funksjonshemmedes muligheter til å

 • utøve sosiale rettigheter og plikter
 • ha valgfrihet og autonomi
 • delta i politiske beslutningsprosesser

Den første boken fra DISCIT ble utgitt i vår: The Changing Disability Policy System. Den andre boken er i produksjon nå: Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries.

Før seminaret vil vi lage korte sammendrag av hovedfunnene og politikkanbefalingene som presenteres i de to bøkene.

Frist for påmelding: fredag 20 oktober.

Programme

08.30 – 09.00:
Registration and coffee & tea.

09.00 – 09.20:
Welcome – Key findings and recommendations from DISCIT volume one: ‘Changing Disability Policy System: Active Citizenship and Disability in Europe’
Bjørn Hvinden, Scientific Coordinator DISCIT, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) - NOVA, Norway

09.20 – 09.40:
Key findings and recommendations from DISCIT volume two: ‘Lived Experiences of Persons with Disabilities in Europe: Active Citizenship and Disability in Europe’
Rune Halvorsen, Co-editor and Co-author, HiOA, Norway

09.40 – 10.10:
Comments by Members from the DISCIT consortium

 • Federico Ciani, Co-author, University of Florence, Italy.
 • Anne Waldschmidt, Co-editor and Co-author, University of Cologne, Germany.

10.10 – 10.25:
Comments by a member from DISCIT’s European Stakeholder Committee

 • Jamie Bolling, European Network on Independent Living (ENIL), Sweden.

10.25 – 10.40:
Questions and comments from the audience

10.40 – 11.00:
Coffee/tea break.

11.00 – 12.30:
What opportunities do persons with disabilities have to exercise Active Citizenship and how can these opportunities be improved?
Panel discussion, including questions and comments from the audience

 • Ana Marta Guillén Rodriguez, Co-editor and Co-author, University of Oviedo, Spain
 • Alejandro Moledo, European Disability Forum (EDF)
 • Jerome Bickenbach, Co-editor and Co-author, Swiss Paraplegic Research, Switzerland
 • Arne Lein, Leader, Norwegian Association of Disabled (NAD)
 • Lars Lindberg, The Swedish Disability Rights Foundation

Facilitation: Rune Halvorsen, Co-editor and Co-author, HiOA, Norway.

12.30 – 13.30:
Farewell buffet .

Facilitation: Bettina Uhrig, Project Manager DISCIT, HiOA NOVA, Norway.

Venue

Hotel Radisson Blue Scandinavia,
Holbergsgate 30, 0166 Oslo

Organization

Jimmy De Lara Andersen, HiOA NOVA, Norway
Jimmy.Andersen@nova.hioa.no, +47 9425 0539

Read more about the DISCIT project.

Register for the seminar here