HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag

SAMSVAR-seminar: Digitale verktøy tar oss rett inn i den kommersielle delen av nettet. Vi spør hvordan vi lærer barna våre å forholde seg til det overstrømmende presset fra markedsaktørene. Og hvilken rolle har skolen i å lære barna digital kompetanse?

Sted: OsloMet, Pilestredet 46, 1. etg. Dato og tid: fredag 15. juni 2018 kl. 08.30 - 10.00

barn og Ipad

I Oslo-skolen har snart hvert eneste barn fått sin egen iPad til lekser og skoleoppgaver. Dermed har tilgangen til digitale verktøy blitt lik for alle, uavhengig av familiens økonomi. Men når tilgangen til verktøyet har blitt dekket, hvordan står det til med kunnskapen om hvordan vi bruker verktøyene? Skolen lærer barna å bruke læringsteknologien, men hvem lærer dem hverdagsteknologien?

I det barna begynner å bevege seg ut på nettet trer de også inn i rollen som forbrukere. Derfor må digital kompetanse innebære en grad av forbrukerkompetanse. Reklame rettet mot barn gjennom TV og spill er strengt regulert, men på nettet er det fritt fram. Vi må lære barna å kjenne igjen reklame og markedsføring, slik at de blir rustet til å ta gode valg som forbrukere.

Seminaret streames og tas opp og kan følges her.

Program

Innlegg fra

  • Dag Slettemeås, SIFO
  • Thea Grav Rosenberg og Kamilla Knutsen Steinnes, SIFO
  • Bård Ketil Engen, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kommentar fra Karoline Tømte, Senter for IKT i utdanningen

Ordstyrer: Ingvild Straume, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Påmelding

Meld deg på innen 12. juni.

Om SAMSVAR:

Ved OsloMet har forskningsmiljøene ved sentre og fakulteter gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.